Ungdom og Fritids pris 2020

Hvilken fritidsklubb eller ungdomshus er best i Norge? Hvem er best på ungdomsmedvirkning og har etablert tidenes klubbstyre? Og kan du vise oss det feteste prosjektet eller arrangementet gjennomført i fritidsklubb 2019/2020.

Ungdom og Fritids pris deles ut i tre kategorier:

Årets fritidsklubb/ ungdomshus

Er fritidsklubben eller ungdomshuset der du bor helt fantastisk? Da vil vi vite det! Hvorfor synes du det er så bra? Hva gjør de der som fungerer? Send inn en beskrivelse av fritidsklubben og hvorfor du mener akkurat denne klubben fortjener prisen som årets fritidsklubb/ungdomshus.

Årets ungdomsstyre

Er dere best på ungdomsmedvirkning? Hva slags demokratisk modell har dere på fritidsklubben eller ungdomshuset? Skriv til oss og forklar hvorfor deres ungdomsstyre er best i klassen!

Årets prosjekt/arrangement

Har dere hatt et spesielt vellykket arrangement på fritidsklubben? En konsert eller festival med mange besøkende? Et LAN? E-sport cup? Filmklubb, kokkekurs eller break-battle? Eller kanskje dere har hatt et demokratiprosjekt, gruppeutveksling eller lignende som ungdommene likte? Nominer dere selv eller andre!

23.06.2020