Velkommen til kick-off for Ungdomsledelse

Jobber du med barn og unge, medvirkning og folkehelse? Vi inviterer til kick-off 20. mai for Ungdom og Fritids Ungdomsledelse. Ungdomsledelse er et helt nytt opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser.

Fritidsklubbene og ungdomshusene i Norge er en viktig arena for mestring, medvirkning og forebygging av utenforskap. Ungdomsarbeid er folkehelsearbeid, men for å møte utfordringene og mulighetene på feltet trengs det riktig kompetanse.

Ungdomsledelse er et kompetanseløft for ungdomsarbeideren, finansiert gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene. Høsten 2019 starter både en videreutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge og vi begynner med kurs i metodisk ungdomsmedvirkning for ungdomsarbeidere i alle fylker.

Under kick-offen vil du lære mer om opplæringsprogrammet, få introduksjon til ny forskning om ungdoms bruk av fritidsklubber, og ungdomsarbeiderens rolle i folkehelsearbeidet.

Se programmet her

11.04.2019