Frifond: Vi har over 7 millioner å dele ut!

Ungdom og Fritid skal sikre mer frivillig aktivitet blant barn og unge i lokalmiljøene, blant annet gjennom utdeling av Frifondsmidler. Få søknader i vår gir oss utrolige 7 millioner kroner å dele ut i høst – og vi håper at DU vil søke!

Pandemien spilte nok inn da vi denne våren fikk langt færre søknader enn vanlig. Nå som vi er i gang med gradvis gjenåpning, håper vi at dere har mange spennende planer, prosjekter og aktiviteter på gang utover høsten. Vi har nemlig hele 7 millioner kroner å dele ut – og håper på mange søknader fra dere i medlemsklubbene!

Dette er Ungdom og Fritids Frifond

I løpet av 20 år har Ungdom og Fritid delt ut i overkant av 130 millioner til ungdomsaktivitet over hele landet. Frifondsmidlene skal skape aktiviteter som er åpne for alle, og som gir lokale tilbud som ellers ikke ville vært mulig.

Ungdom og Fritid er opptatt av at ungdommene skal være med, og gir støtte til lokale aktiviteter som ungdom selv tar initiativ til og styrer. Det er ungdom som skal beslutte hva klubben skal søke penger om, og som skal gjennomføre prosjektet.

Slik søker du!

Alle medlemmer av Ungdom og Fritid kan søke om midler fra Frifond fra 1. mars og frem til 1. oktober, gjennom medlemsportalen.

Vi har laget en søknadsmal som dere kan ta med på klubbkvelder, for planlegging sammen med ungdommene. Søknadsmalen kan fylles ut digitalt, så alt er klart til søknaden skal leveres.

Last ned søknadsmalen her (Word, 71 kB)