Vil du være tillitsvalgt i Ungdom og Fritid? Da trenger vi din nominasjon.

Ungdom og Fritids Landsmøte går av stabelen 16. – 18. april 2021!
Noter gjerne ned datoen i kalenderen din allerede nå.

Hva er Landsmøtet?

Landsmøtet er Ungdom og Fritids høyeste organ i vår demokratiske struktur. På Landsmøtet sitter delegater fra alle våre fylkesledd, hvorav minst halvparten er ungdom. Her vil delegatene påvirke hva Ungdom og Fritid skal jobbe med i perioden 2021-2023, ved å bestemme hvordan vår strategiske plan og våre politiske satsinger skal se ut i perioden.


Har du lyst til å være tillitsvalgt i Ungdom og Fritid? Eller kjenner du noen som passer midt i blinken til å ha en slik rolle?

Ungdom og Fritids sentralstyre består av halvparten ungdommer, og halvparten voksne. I april er det duket for et nytt Landsmøte, og nå ønsker vi forslag på både ungdommer og voksne som har lyst til å være med å bidra i arbeidet for ungdommers rett til en meningsfull fritid. Kanskje har du lyst selv, eller kjenner en ungdom (eller voksen?) som kunne egnet seg godt til å være med oss som tillitsvalgt?

Vi trenger nominasjoner til både sentralstyret, valgkomiteen, og kontrollkomiteen.

Ungdom og Fritids valgkomite tar imot innspill fra både fylkesledd og alle våre medlemmer.

HER KAN DU SENDE INN DIN NOMINASJON!


Merk: Siste frist for å sende inn nominasjoner er 11. desember 2020.


Hvem kan delta på Landsmøtet?

Alle våre 11 fylkesledd kan velge 4 delegater hver som kan stille på Ungdom og Fritids Landsmøte, hvorav minst 2 delegater skal være ungdom og minst 1 delegat skal være voksen.

Vi dekker reise og opphold for alle delegater. Delegater har stemmerett. Fylkesleddene og våre medlemmer kan også sende observatører hvis flere ønsker å delta. Observatører har ikke stemmerett, og må selv dekke reise og opphold.

Smittevern:

På grunn av covid-19, og løpende endringer i nasjonale restriksjoner, vet vi enda ikke om Landsmøtet vil bli gjennomført som planlagt fysisk i Oslo-området, eller om vi gjennomfører digitalt. Dette vil vi komme tilbake til.

Formell innkalling med mer informasjon sendes rett over nyttår.

 

Ta godt vare på hverandre! ?


02.12.20