Vil du være tillitsvalgt i Ungdom og Fritid? Da trenger vi din nominasjon.

I mai er det duket for et nytt Landsmøte, og nå ønsker vi forslag på både ungdommer og voksne som har lyst til å være med å bidra i arbeidet for ungdommers rett til en meningsfull fritid.

Ungdom og Fritids sentralstyre består av halvparten ungdommer, og halvparten voksne.

Vurderer du om du skal bli sentralt tillitsvalgt?

Kanskje har du lyst selv, eller kjenner en ungdom (eller voksen?) som kunne egnet seg godt til å være med oss som tillitsvalgt?

Vi trenger nominasjoner til både sentralstyret, valgkomiteen, og kontrollkomiteen. Vi er en organisasjon i vekst og ønsker både personer med organisasjonserfaring og annen spennende erfaring innen fritidsklubbfeltet.

Ungdom og Fritids valgkomité tar imot innspill fra både fylkesledd og alle våre medlemmer.

HER KAN DU SENDE INN DIN NOMINASJON!

Merk: Nominasjonsfrist er 5. mars.

Sentralt tillitsvalgte - spørsmål

Sentralstyret har 6-8 styremøter i året. Vi møtes som regel fysisk, men noen styremøter kan være digitale. Noen møter er i Oslo-området, mens andre er rundt omkring i hele landet. I 2022 var vi f eks i Sarpsborg, Lillestrøm, Bodø og Ålesund, men også på studietur i Wien! Styremøtene varer vanligvis fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Det nye sentralstyret vil inviteres på en egen opplæringshelg 9.-11. juni 2023 for å bli bedre kjent med hverandre, lære om organisasjon og få oversikt over hva man kan engasjere seg i.
Valg- og kontrollkomiteene er med på noen styremøter og har også egne møter gjennom året. Dette bestemmer de stort sett selv; hvor ofte og når de skal møtes.
Det forventes at man deltar på de møtene som er, og at man forbereder seg godt. Det betyr for eksempel at man leser gjennom sakspapirene som blir sendt ut en uke før styremøtene. I tillegg er det mange muligheter ut fra hva man er interessert i; tillitsvalgte kan være med i prosjektutvalg, delta på kurs, representere UoF i møter med politikere osv. Her kan man velge hvor mye man vil bidra, men vi ønsker gjerne tillitsvalgte som har lyst til å være med å fronte oss!
Ungdommene i sentralstyret utgjør også fordelingsutvalget vårt, som er med på å dele ut pengene i UoFs fond. Her kan man være med å dele ut flere millioner kroner til fritidsklubber! Fordelingsutvalget har som regel egne møter under styremøtene, men har noen ganger ekstra møter også for å få delt ut alle pengene.
Ja, det er det! Som sentralt tillitsvalgt får man betalt honorar for de møtene man er på.
I dag får man 1000.- for en styrehelg fre-søn, 500,- for andre møter over 4 timer og 250,- for møter under 4 timer.
Styreleder og nestledere i sentralstyret får en fast sum for jobben de gjør; 40 000,- i året for styreleder og 10 000,- i året for hver nestleder.
Det er fordi det forventes at de er mer aktive, de er tettere i dialog med sekretariatet og de har egne møter utenom styremøtene.
Honorarsatsene kan endre seg etter Landsmøtet i mai.

Sentralstyret er Ungdom og Fritids høyeste organ mellom Landsmøtene. De velges av Landsmøtet, og har myndighet til å bestemme innenfor de rammene Landsmøtet har bestemt for perioden.

Det betyr at sentralstyret må følge de lovene, strategisk plan og politisk program som Landsmøtet har bestemt, og sentralstyret har i oppdrag å gjennomføre alle planene for perioden.

I praksis betyr dette at de er med på å bestemme retning på hvordan sekretariatet jobber, f eks hvilke prosjekter vi skal ha, hva vi skal søke penger til, hva vi skal mene i konkrete saker osv.

Sentralstyret følger også opp den daglige driften i sekretariatet.

Valgkomiteens jobb er å finne gode tillitsvalgte. De henter inn kandidater og til hvert Landsmøte innstiller de forslag til et nytt sentralstyre og nye komiteer.

Mellom Landsmøtene er jobben deres å bli kjent med de tillitsvalgte, se om det er noen kompetanse/profil vi mangler og delta på UoFs arrangementer for å finne nye kandidater.

Kontrollkomiteen passer på at organisasjonen følger vedtekter, budsjett, strategisk plan og har som oppdrag å avlegge en rapport til Landsmøtet om organisasjonens drift i perioden.

I praksis betyr det for eksempel at de deltar på sentralstyrets møter og passer på at alt går som det skal, stiller spørsmål hvis de lurer på noe og sier fra hvis sentralstyret ikke følger det Landsmøtet har bestemt.

Noen av de som er tillitsvalgte i dag stiller til gjenvalg, andre ikke. Vi trenger folk til alle tre organer og det er mulig å nominere seg eller andre til alle vervene.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av følgende medlemmer

Kristoffer L. Mathisen, medlem (voksen), Viken
Christian Lund, medlem (voksen), Viken
Tom Andreas Kristensen, medlem (voksen), Agder
Hanna Huseklepp, medlem (voksen), Viken

Ta gjerne kontakt med de eller sekretariatet ved spørsmål om vervene.

valgkomite@ungdomogfritid.no

Sekretaritet

Ismael Odin Årthun
E-post: ismael@ungdomogfritid.no
Mobil: +47 973 40 301

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

25.01.2023