Frifond fyller 20 år!

Frifond – Støtteordningen som sørger for at barn og unge i hele landet får delta på uforglemmelige og meningsfulle aktiviteter på fritiden – fyller 20 år i år!

Vi i Ungdom og Fritid har hatt gleden av å kunne dele ut over 130 millioner kroner til ungdomsaktiviteter i norske fritidsklubber. 

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget, for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Ungdom og Fritid har vært en del av Frifondsordningen siden den ble opprettet i 2000, og vi forvalter i dag 9 millioner kroner gjennom støtteordningen Frifond Organisasjon (LNU). I løpet av 20 år har Ungdom og Fritid delt ut i overkant av 130 millioner til ungdomsaktivitet over hele landet.

Fritidsklubber og ungdomshus er en kulturbringer for ungdom som heier på den frie og demokratiserende barne- og ungdomskulturen, ved at fritidsklubbene og ungdomshusene legger til rette for at ungdom kan skape sine egne kulturuttrykk. Frifond er viktig for å skape et kulturelt handlingsrom for dette. Vi ser at vår forvaltning av Frifond er med å bygge opp en bred kompetanse blant ungdom, og at det styrker deres egen mulighet til å påvirke.

Frifondsmidlene vi disponerer skaper aktiviteter som er åpne for alle, og som gir lokale tilbud som ellers ikke ville vært mulig. Vi opplever at klubbene ønsker å tilpasse seg ungdommenes behov, men at kommunene i mange tilfeller har for få midler. Derfor er Ungdom og Fritids Frifond en uvurderlig ordning som bidrar til å støtte opp under ungdommenes interesser, og som gir gode ringvirkninger lokalt.

Våre medlemmer imponerer stadig med gode og innovative prosjekter, der ungdom er med i alle ledd. Ungdom og Fritid har stort fokus på ungdomsmedvirkning, og gir støtte til ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Det er ungdommen selv som skal beslutte hva klubben skal søke penger om, og det er ungdom som skal gjennomføre prosjektet. På den måten bidrar vi til å ivareta intensjonen i frifondsordningen; Å stimulere barn og unges frivillige aktivitet, og lokale deltakelse.

Her er et eksempel på hva Frifond betyr for våre medlemmer:

«Det er gøy å se hvor overrasket de unge blir når det de har søkt om går gjennom. Prosessen gir utrolig stor grad av medvirkning, engasjement, og optimisme. På vår klubb har vi hatt veldig stor glede både av pengene/utstyret, og alt rundt.»

Frifondsordningen er svært viktig for Ungdom og Fritid som organisasjon. Dette gir oss tettere kontakt med våre medlemmer, og en uvurderlig oversikt over trender og tendenser. Derfor jubler vi ekstra høyt- og er veldig takknemlige for at Frifond har fått lov til å bli hele 20 år i år.

15.12.20