Fylkesårsmøte 2024 – Rogaland

Vi i fylkesstyret inviterer til en kveld der du kan bli kjent med klubbene i fylket på vårt fylkesårsmøte som er vårt høyeste organ. Vi trenger deres innspill for å styrke fritidsklubbfeltet i fylket/fylkene!

 

Hva: Superhyggelig årsmøte med networking, faglig innhold og  valg av nytt fylkesstyre og valgkomité!

Sted: Karmøy kulturhus. Her skal vi være i lillesalen
Adresse: Rådhusvegen 71, i Åkrehamn

Når: Torsdag 21. mars kl.  18.00-20.30

Påmelding i bunnen av siden

Hva skjer på møtet?

Foreløpig tidslinje: 
17.00-17.30       Mat og mingling
17.30-17.45       Informasjon om muligheter og søknadsordninger i Ungdom og Fritid
17:45-18:30       Erasmus + ungdom om interkulturell læring
18.45-19:30       Formelt årsmøte og valg av fylkesstyre og valgkomité
19.30                   Avslutning og hjemreise

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre og valgkomité
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker fra medlemsklubbene

Sakspapirer vil bli sendt ut 2 uker før årsmøtet.

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER. Saker må sendes inn 3 uker før årsmøtet.

 

Påmelding

Hvem er møtet for?
For ansatte, frivillige og ungdom fra alle klubber i fylkene!
Vi inviterer alle medlemsklubber i Akershus til å stille med to delegater på møtet, en ungdom- og en voksendelegat. I tillegg er dere velkommen til å ta med flere, som kan være med som observatør (uten stemmerett).

Dere kan stille med 2 delegater, en ungdom og en voksen, samt så mange observatører dere vil (observatører deltar i møtet, men har ikke stemmerett).

 

 

Bli tillitsvalgt!

Vi trenger alltid engasjerte tillitsvalgte i fylkesstyret som kan representere fylket i Ungdom og Fritid sine demokratiske møter.

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.

Nomineringsskjema