Ideer for aktiviteter og ungdomsmedvirkning i koronaperioden

Hvordan kan man jobbe med idéutvikling og medvirkning med ungdom, når dørene på klubben er stengt?

Tekst: Henriette Øyan og Marit Hobbelstad Bredesen 

Selv om noen få åpner gruppetilbud på klubben er de fleste fritidsklubber stengt eller delvis stengt våren 2020. Da kan det være vanskelig å planlegge og søke midler til aktiviteter til høsten også. Her kommer noen tips til hvordan dere kan involvere klubbstyret allerede nå, slik at de kan påvirke retningen på driften og ta initiativ til nye prosjekter.

Da korona-situasjonen tilsier at klubbene må endre driften og fornye seg, er det viktigere enn noensinne at ungdom involveres og tas på alvor i dette arbeidet tidlig. De vil kunne tilføye en ny innsikt, gi rom for helt nye muligheter digitalt og skape den innovasjonen man nå ønsker. Ikke sitt på gjerdet for lenge, men planlegg heller aktiviteter som man kan igangsette allerede nå, og se på muligheter for å oppgradere utstyrsbankene på klubben.  

Det finnes mange eksempler på aktiviteter som er igangsatt av klubber rundt om i landet, både digitale løsninger men også noe oppsøkende arbeid. Let rundt på ressurssiden vår, kanskje finner du inspirasjon. Siden oppdateres etter hvert som vi får hentet inn eksempler. 

Ideer, ideer!

Inviter klubbstyret til et drodlemøte på for eksempel Zoom eller lignende. Lag et tankekart online ved å dele skjerm mens man har møtet. Man kan også koble opp mot Google Docs eller Jamboard, så kan alle legge inn ting mens man prater. Bruk gjerne symboler og farger for å gjøre det mer visuelt. 

Tankekart er et godt hjelpemiddel for idémyldring og idéutvikling. Begynn med å skrive et sentralt ord eller sett inn et bilde midt på siden. Dra streker som danner grener fra ordet ut ifra deres assosiasjoner og koblinger, skriv ett ord eller en idé på hver gren.  

Ta med alle tanker og ideer som dukker frem, ikke tenk på om det passer inn eller ikke. Begynn deretter å sortere. Tegn piler mellom greiner som du mener henger sammen på en eller annen måte. Lek dere videre, i denne assosiasjonsfasen kan nye ideer dukke opp og dette kan ende opp i et helt unikt prosjekt. Etterpå kan dere sortere og prioritere ideene i en liste, som blir utgangspunktet for planlegging av prosjektet. Her kan man også benytte Trello eller andre prosjektverktøy. Å bruke prosjektverktøy hvor alle i gruppen kan ha oversikt, holde kontakt og se fremdrift gjør det også lettere når man kun kan jobbe sammen virtuelt.  

 24.04.2020