Landsmøte 2021 – endringsforslag styringsdokumenter

Endringsforslag styringsdokumenter 2021-2023

Dette er sentralstyrets fire forslag til styringsdokumenter for neste periode. Forslagene ser du i sidemenyen:

  • Ungdom og Fritids Lover
  • Strategisk plan 2021-2023
  • Ungdom og Fritid mener 2021-2023
  • Organisasjonserklæringen

Her kan du melde inn dine endringsforslag på de styringsdokumentene du selv ønsker. Endringsforslagene blir så tatt opp til avstemming på Landsmøtet i april 2021.

MERK: Endringsforslag for Lover må sendes inn senest 12. februar 2021. Endringsforslag for de øvrige dokumentene må sendes inn før 12. mars 2021. Endringsforslag mottatt etter frister vil ikke bli behandlet. De som deltar som delegater på Landsmøte kan fortsatt melde inn endringsforslag for fylkesleddet på selve møtet.