Trenger dere penger til ungdomsaktiviteter?  

Husk at dere kan bruke tiden fremover til å søke Ungdom og Fritids Frifond sammen med ungdommene på fritidsklubben.

Selv om vi nå har gått over på digitale flater, er det fortsatt mulig å søke om penger fra Ungdom og Fritids Frifond. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke tiden hjemme på å planlegge aktiviteter dere vil gjøre nå og litt lengre frem i tid. Så lenge ungdommene er med å bestemme hva dere skal gjøre, kan dere søke Frifond. Dere kan f.eks. sørge for å få inn ungdommenes innspill ved å:  

  • Møte klubbstyret over nett. Bruk f.eks. videomøte og diskuter hva de har lyst til å gjøre fremover  
  • Be ungdommene om å komme med forslag på sosiale medier  
  • Ha en avstemning på aktiviteter. Sett en frist og be alle krysse av for det de har mest lyst til  

Vi svarer så raskt vi kan 

Vi skjønner at mange nå ønsker å starte opp aktiviteter så snart som mulig. Vi vil derfor behandle alle søknader så fort det lar seg gjøre. Søknader om prosjekt og samarbeid behandles av vårt fordelingsutvalg. De kommer nå til å ha møte hver tredje uke (i stedet for hver tredje måned).  

Dersom dere har en søknad som haster kan dere gi oss beskjed, så vil vi prøve å svare dere så snart som mulig. 

 03.04.2020