Ungdom og Fritid mener

Ungdom og Fritid mener er et politisk meningsdokument for perioden fra 2021-2023.

På sidemenyen kan du se sentralstyrets forslag til Ungdom og Fritid mener i perioden. Dette dokumentet beskriver punktvis hva Ungdom og Fritid bør mene noe om de neste årene, og hva vi mener om de ulike punktene.

Hvis det er noe du savner, noe som kan forbedres – eller noe du er helt uenig i – kan du sende inn et forslag til endring ved å følge lenken til endringsforslag. Frist er 12. mars.

13.01.21