Ungdom og Fritids Arrangørfabrikk

Ungdom og Fritid sitter på et stort nettverk gjennom våre 600 medlemsklubber fra hele landet. Disse representerer en mangfoldig kulturarena for ungdom. Ungdomsklubbene er spesialister på ungdomsmedvirkning og unge arrangører, og de har førstehånds tilgang på ungdommenes kultur og subkultur. Det finnes flere klubber som har utarbeidet metoder for å involvere ungdommene i kulturarbeidet på en måte som ikke bare har løftet miljøet på klubben, men også positivt har påvirket det lokale ungdomsmiljøet. Noen av disse er representert i vår ekspertgruppe.

Ungdom og Fritids Arrangørfabrikk skal styrke arbeidet med unge arrangører ved å strukturere og samkjøre kompetanse blant de som jobber med kultur og ungdom. Dette er et nasjonalt nettverk for unge arrangører og ungdomsarbeidere. Nettverket danner et fellesskap som sammen skaper møteplasser for erfaringsutveksling hvor man kan lære av hverandre. Gjennom disse møteplassene skal man skape nye ideer og inspirere hverandre til å gå nye veier. Ungdom og Fritids ekspertgruppe har utviklet en håndbok i hvordan ungdomsarbeideren kan skape gode medvirkningsprosjekter i forbindelse med et arrangement. Det neste målet for Arrangørfabrikken er å samle den kunnskapen som ungdom selv sitter på i en håndbok for og med ungdom som arrangører.

Prosjektet har fått støtte fra LNU kultur.