Ungdom og Fritids Lover

Vedtektene for hele organisasjonen

På sidemenyen kan du se sentralstyrets forslag til Ungdom og Fritids Lover. Lovene er vedtektene for hele Ungdom og Fritid som organisasjon, så dette er et viktig og overordnet dokument. Lovene beskriver strukturen i organisasjonen, om møter og tillitsvalgte. Kort oppsummert kan man si at Lovene forteller oss hva vi kan gjøre, og ikke kan gjøre.

Hvis det er noe du savner, noe som kan forbedres – eller noe du er helt uenig i – kan du sende inn et forslag til endring. Merk at datoen for endringsforslag på Lovene er noe tidligere enn de andre styringsdokumentene, så denne fristen er allerede 12. februar.

13.01.21