Andre støtteordninger

Det finnes mange støtteordninger som dere på åpne møteplasser for ungdom kan benytte dere av. Her finner dere noen.

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler som kan deles ut til lokale prosjekt. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.

Sjekk også legathåndboken og søk på din hjemkommune. Her finner du en stor oversikt over stipender, legater og støtteordninger.

Dere som er medlem hos oss bør søke Ungdom og Fritids Frifond. Det finnes også en annen frifondsordning, nemlig Frifond.no. Her kan uavhengige ungdomsgrupper som ikke er tilknyttet fritidsklubber søke om penger.