Medvirkning

Kurs i Ungdomsledelse er en introduksjon til medvirkningsarbeid med ungdom på åpne møteplasser.

På kurset vil du få en innføring i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk og hjørnesteinene Relasjon – Ressurs – Relevans. Vi vil diskutere metoder for å bygge relasjon med og blant ungdom, tilrettelegge for ungdom som ressurs og skape relevante tilbud. Kurset vektlegger refleksjon og dialog, for å oppnå en felles forståelse av sentrale begreper i ungdomsarbeidet og lære av hverandres erfaringer.

Læringsmål for kurset er kjennskap til:

  • Prinsipper for god ungdomsmedvirkning
  • Sammenhenger mellom medvirkning og folkehelse
  • Metoder for å bygge relasjon med ungdom
  • Metoder for å tilrettelegge for medvirkning og utvikle ungdommer som ressurspersoner på klubben og i lokalmiljøet ressursutvikling
  • Metoder for å skape relevante tilbud og minske barrierer for deltakelse

Verktøy og metoder fra kurset er ment til å kunne brukes videre med kollegaer og med ungdommene på klubben. Vi håper det vil støtte deg i å jobbe mer systematisk med medvirkning i arbeidshverdagen, for eksempel ved å styrke ungdommens rolle i Frifond-søknader.

Kurset tar utgangspunkt i Ungdom og Fritids håndbøker: Med ungdom som ressurs: medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere (2017) og Ungdomsledelse: prosjekthåndbok for unge arrangører (2018). De to håndbøkene er inkludert i kursavgiften.