Generelle føringer og krav til søknader

A: Krav til søknader 

Vi har krav om ungdomsmedvirkning. Medlemsklubber som søker må vise til demokratiske prinsipper og ungdomsmedvirkning. Alle som får støtte fra Ungdom og Fritids Fond skal informere at de har fått støtte av oss og bruke vår logo i infomateriell. De som har fått støtte til jubileum skal bruke jubileumslogo. Logoene finnes her og grafisk materiell med jubileumsprofil her.  

B: Generelle føringer for hva vi kan dekke 

  • Vi krever at ungdom er med å bestemme hva det søkes penger til og dette må komme tydelig frem i søknaden. Søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt i retur til revidering. 
  • Vi kan dekke honorarer til eksterne aktører ved behov (f.eks. lyd- og lysteknikere til skumfester, konserter og andre arrangement). Maks 1/3 av støtten kan gå til å dekke honorar til artister, lyd-/lystekniker og andre som kun opptrer eller utfører en oppgave for dere for å skape underholdning (i motsetning til instruktører o.l. hvor ungdommer får opplæring). Foredragsholdere innen temaer som psykisk helse, rasisme og lignende som ungdommene ønsker seg, kan etter avtale med Ungdom og Fritid være unntak fra denne regelen. Honorarer dekkes kun ved fakturering. Dersom ungdom bidrar som instruktører/kursholder o.l. kan vi godta betaling med f.eks. gavekort eller refusjonsskjema.  
  • Det dere søker om skal i utgangspunktet være åpent for flest mulig. Aktiviteter som setter begrensning på hvor mange som kan delta vil vi i utgangspunktet ikke prioritere, f.eks. turer og underholdningsparker med inngangsbillett/høy egenandel. 

C: Dette kan vi ikke støtte 

Nedenfor har vi listet opp hva man ikke kan søke støtte om. Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med sekretariatet for veiledning og hjelp, og for å få mer informasjon om hva du kan søke om. 

  • Utgifter som skal dekkes av klubbens kommunale budsjett som daglig drift (inkl. kiosksalg), administrasjon, lønn til ansatte eller vikarer, honorar til elektriker, håndverkere, vakter, kaféansatte, festivalansatte, mannskap o.l. 
  • Utgifter til utbedring av bygningsmasse som oppussing av nedslitte lokaler, vedlikehold, teknisk utbedring, innkjøp av hvitevarer, toalett, servanter, oppbevaring o.l. 
  • Vi dekker ikke nødvendig inventar i klubben som sofa, stoler og bord. Aktivitetsfremmende møbler/inventar er unntaket fra denne reglen, dersom det tilfører ny aktivitet på klubben. MERK: Vi kan innvilge midler til særskilte oppgraderinger av aktivitetsrom, f. eks midler til innkjøp av materialer eller teknisk utstyr til gamingrom, teknisk utstyr til musikkstudio, dansegulv, tegnebord til hobbykrok eller tilsvarende. 
  • Utgifter til utenlandsturer, underskudd for tidligere gjennomførte prosjekter o.l.  
  • Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks kr 50, – per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person). 
  • Rusmidler, alkohol og tobakk.