Handlingsplan

For ha en plan for arbeidet i hvert enkelt fylke kan man lage en enkel handlingsplan som beskriver hva fylket skal gjøre.

En handlingsplan bør være realistisk i forhold til hvert enkelt fylkesstyres kapasitet.

Fylkesstyret bør lage et forslag, som stemmes over og godkjennes av medlemsklubbene på et fylkesårsmøte.

Fylkesstyret bør legge til grunn Ungdom og Fritids strategiske plan og eventuelle andre relevante dokumenter eller undersøkelser.

Last ned eksempel på handlingsplan her.