Hvordan foreslå sammensetting av nytt styre?

Dette styres av §15 og §21 i våre lover.

Last ned valgkomitéinstruksen med mer informasjon

Forutsetningene er forskjellige for alle fylker. Noen fylker har mange klubber, noen har få. Noen har mange som ønsker å bidra inn i fylkeslaget, andre steder kan det være få. Derfor vil styrene få litt forskjellig sammensetting.

Erfaringen frem til nå er at det er en fordel (men ikke et krav) at ungdomskandidater og voksenkandidater kommer fra samme klubb, for lettere å organisere møter.

Valgkomiteen kan også velge å innstille nestledere og varakandidater, slik som flere fylker har gjort, i tillegg til minimumskravet. Disse rollene har vært veldig nyttig for fylkene som har dette.