Pakke 1: Rundbordskonferanse

Hva:  

Vil dere sette fritidsklubb på agendaen i deres fylke? Det kan dere gjøre med en rundbordskonferanse. Slike konferanser har som formål å igangsette samtaler mellom aktører som har eller bør mene noe om en sak. Samtalene styres av en eller flere moderatorer. Det kan være et publikum til stede, men det er ikke nødvendig. 

Hvorfor:  

I prosjektet «Fritidsklubbløftet» gjennomfører Ungdom og Fritid to nasjonale rundbordskonferanser i 2023/2024 for å samle klubbungdom og en rekke aktører innenfor organisasjons- og næringsliv, politikk og embetsverk, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommunal sektor. Formålet med disse er å iverksette en samarbeidsinnsats på tvers av ulike sektorer for å styrke klubbfeltet lokalt og regionalt. 

Nå kan også dere, som fylkeslag i Ungdom og Fritid, arrangere en regional rundbordskonferanse med mål om å igangsette en samarbeidsinnsats for å styrke fritidsklubbene i fylket og kommunen. Ved å være vertskap for en sik konferanse får dere muligheten til å sette fritidsklubbenes potensiale, utfordringer og behov på agendaen for kommunal ledelse, næringsliv og (mulige) samarbeidspartnere i regionen. Ved å gjennomføre nasjonale og regionale konferanser i tandem øker sjansen for å oppnå gode resultater.  

Hvordan:  

Dersom dere får tilsagn om å gjennomføre en regional rundbordskonferanse vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «Hvordan arrangere en regional rundbordskonferanse?». Den vil inneholde forslag til: fremdrifts- og kjøreplan, idé- og medvirkningsprosesser, gjesteliste, invitasjoner og informasjonsmateriell, samt til innhold på konferansen.  

Dere kan bruke deler av tildelte midler for å lønne en regional koordinator dere selv ansetter. Typiske arbeidsoppgaver vil inkludere: booking av lokaler, utsendelse av invitasjoner, koordinering av og dialog med klubbene i fylket, samt rapportering på bruk av midler til Ungdom og Fritid.