Bred deltakelse på rundbordskonferanse

Den 22. mai gjennomførte Ungdom og Fritid en rundbordskonferanse i Oslo. Fritidsklubbungdom og -ansatte, stiftelser, politikere, forskere, organisasjoner og embetsverk samlet seg, med mål om å igangsette en samarbeidsinnsats for å styrke fritidsklubbene i årene fremover.

På denne siden kan du finne ressurser fra konferansen, i boksene til høyre (på mobil ligger de nederst).

Bakgrunn for konferansen
Ungdom har de siste årene gitt tydelig uttrykk for at vi ønsker en styrking av fritidsklubbene i Norge. Dette kommer frem i Ungdata-undersøkelsene og i rapportene BUSK, Oppdrag 31 og Et bra sted å være. Spesielt under pandemien ga ungdom uttrykk for savnet etter møteplasser som fritidsklubber. Nå er det på tide at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor.

Derfor har Ungdom og Fritid, med støtte fra Gjensidigestiftelsen og sammen med Redd Barna, igangsatt prosjektet fritidsklubbløftet. Dette er et prosjekt med mål om å igangsette en samarbeidsinnsats for å styrke fritidsklubbene på sikt. Vi vet at klubbene allerede gjør et fantastisk arbeid med å bedre oppvekstsvilkårene til barn og unge over hele landet, men vi ser at sektoren kunne gjort enda mer for enda flere dersom den ikke var underfinansiert.

Ungdom og voksne i reell dialog
Målet med konferansen 22. mai var å igangsette en dialog mellom klubbungdom og -ansatte, stiftelser, politikere, forskere, organisasjoner, embetsverk og flere om viktigheten av klubbfeltet. På konferansen samtalte deltakerne om potensialet som ligger i fritidsklubbfeltet og besvarte spørsmål som hvilken nytte har klubb allerede for individ og samfunn og hvilken nytte kan klubbene ha dersom potensialet i feltet faktisk utnyttes.

Ny samling i januar
Vi vil igjen samle deltakerne på en konferanse i januar 2024. På denne konferansen vil målet være å konkretisere løsninger; hva skal til for at potensialet som ligger i fritidsklubbfeltet utnyttes slik at enda flere barn og unge får bedre oppvekstvilkår?

 

Oppdatert 03.08.2023