Strategisk plan

«Strategisk plan» gir oversikt over våre største satsinger og strategier i perioden som kommer, fra Landsmøte 2023 til Landsmøte 2025. Det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen blir involvert i arbeidet, slik at det Ungdom og Fritid satser på i de neste to årene oppleves relevant og meningsfylt for hele organisasjonen.

Her finner du eksisterende strategisk plan 2021-2023

Ønsker din klubb eller deres fylkesstyre å gi innspill til «Strategisk Plan»?

Meld inn endringsforslag her Frist 7. april