Utbetaling

Når Ungdom og Fritid har innvilget søknaden, mottar medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet opplyser vi om frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Det er kun klubbleder som kan signere, og dersom skjemaet ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å bruke støtten i tråd med de opplysninger som er gitt i søknaden og senest innen ett år etter tilsagn. 

Utbetaling av støtten vil i tråd med intensjonen for ordningen og Ungdom og Fritids retningslinjer, blir det utbetalt fortløpende etter at Ungdom og Fritid har fått midlene fra Kulturdepartementet.  

Ungdom og Fritid forplikter seg gjennom forvaltning av vår støtteordning «Ungdom og Fritids Fond» til å utbetale midlene innen ett år etter tilsagn fra Kulturdepartementet. 

Alle som har fått støtte fra Ungdom og Fritids Fond skal informere at de har fått støtte av oss og bruke vår logo i infomateriell. De som har fått støtte til jubileum skal bruke jubileumslogo. Logoene finnes her og grafisk materiell med jubileumsprofil her.