Utbetaling

Når Ungdom og Fritid har innvilget søknaden, mottar medlemsklubben et tilsagnsbrev. I brevet opplyser vi om frister og hvordan man skal signere akseptskjemaet. Det er kun den som er registrert på MinSide som klubbleder som kan signere, og dersom skjemaet ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å bruke støtten i tråd med de opplysninger som er gitt i søknaden senest innen ett år etter at dere fikk tilsagnet.

Eksempel: Hvis dere fikk tilsagnsbrev august 2023, må midlene være rapportert på senest  innen august 2024. Dere kan ikke søke om støtte om nye midler før midlene for tidligere år er rapportert på.

Utbetaling av støtte skjer fortløpende når tilsagnsbrev er signert, ca. en gang i uken.

Ungdom og Fritid skal ha utbetalt alle midlene til våre medlemsklubber innen 1.mai 2024.