Ungdom og Fritid mener

Som interesseorganisasjon for åpne møteplasser for ungdom i Norge uttaler vi oss på vegne av våre medlemmer som er ungdommer og ungdomsarbeidere i fritidsklubber og ungdomshus.

FORMÅL
Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

VISJON
Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.

ORGANISATORISK VISJON

Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere, beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Politisk program for Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 2021 – 2023, UoF mener.

Ungdom og Fritid mener:

Dette dokumentet er strukturert som et oppslagsverk, og viser hva organisasjonen mener om ulike tema. Alle tema og saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket. Nye temaer kan bli aktuelle i løpet av perioden. Nye uttalelser vedtas da av sentralstyret.

UNGDOM OG FRITID MENER

28.04.2021