Ungdom og Fritid mener

Som interesseorganisasjon for åpne møteplasser for ungdom i Norge uttaler vi oss på vegne av våre medlemmer.

For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta dette.

Ungdom og Fritid skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.

Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral. Vi ønsker å påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken i Norge og sikre bedre rammevilkår for kommunale åpne møteplasser for ungdom.

Vi ser på ungdom som en ressurs for samfunnet. Organisasjonen mener at ungdomstiden har en egenverdi, og vi ønsker å sikre ungdommens interesser gjennom å gi denne gruppen reell innflytelse, og medvirke til at ungdom aktivt bruker denne.

Ungdom og Fritid ønsker å jobbe aktivt for å utvikle gode modeller for medvirkning og brukerstyring i fritidsklubber og ungdomshus, og bevisstgjøre barn og ungdom på sine rettigheter ellers i samfunnet.

I våre styringsdokumenter kan du lese mer om hvem vi er og hva vi jobber for.

Handlingsplan
Politisk plattform
Ungdom og Fritids lover