Behov for redusert medlemskontikent?

Som dere tidligere har fått med dere, vedtok Landsting 2019 (nå Landsmøte) å styrke demokratiet i organisasjonen med 11 nye fylkesledd. Dette er årsaken til at medlemskontingent i Ungdom og Fritid økte.

Det fine med en styrking av demokratiet i organisasjonen, er at våre medlemmer får muligheten til å påvirke arbeidet i organisasjonen i en enda større grad: Blant annet ved å ha medbestemmelse i vår strategiske plan og deltakelse i hvordan våre politiske satsinger skal se ut. Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket blir automatisk en del av fylkesleddet, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesmøtene. Her kan dere stille med både en ungdomsrepresentant og en voksenrepresentant.

Samtidig vet vi at det er store forskjeller i våre medlemsklubber. Våre medlemmer representerer alt fra store kulturhus for ungdom med over 20 ansatte, til mindre fritidsklubber der ansatte kan ha lavere stillingsprosenter. Vi ønsker å ivare ta alle våre medlemmer på en best mulig måte, og derfor vil det i visse situasjoner være mulig å få redusert medlemskontingent.

Søknader om redusert medlemskontingent kan innvilges etter følgende kriterier:

  • Totalbudsjett uten husleie
  • Frie midler
  • Antall åpningstimer
  • Antall årsverk

NB: Ved innsending av søknad, er det viktig at dere legger ved fyldig nok informasjon til at vi kan gjøre et vedtak.

Fortell oss gjerne hvorfor dere burde få redusert medlemskontingent i 2021.

Her kan du søke om redusert medlemskontingent.  (Merk! Søknadsfristen utløp 01.mars 2021. Ingen søknader som sendes etter utløpsfristen vil bli behandlet).

Hva blir den økte medlemskontingenten forresten brukt til?

Den økte medlemskontingenten er med på å finansiere en fylkeskoordinator-stilling i sekretariatet. Morten, vår fylkeskoordinator, har ansvar for å følge opp arbeidet med de nye fylkesleddene i organisasjonen, og bistå medlemsklubbene under omleggingen til den nye organisasjonsstrukturen.

29.01.2021