Velkommen til årets viktigste møte!

Vi inviterer til Ungdom og Fritids første digitale Landsmøte, 17. – 18. april 2021!

Grunnet koronapandemien og løpende endringer i nasjonale restriksjoner, har vi i år, for aller første gang, gleden av å kunne invitere deg til Ungdom og Fritids digitale Landsmøte.

Vi tar i bruk den digitale plattformen Zoom, og skal ta i bruk det digitale verktøyet GoPlenum for å stemme over sakene.

Hva er Landsmøtet?Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 600 medlemsklubber, der 2500 ansatte og over 100.000 ungdom er spredt over hele landet. Landsmøte er organisasjonens viktigste møte, der vi blant annet bestemmer hva organisasjonen skal stå for, og hvilke saker det er viktig at vi mener noe om.

I tillegg vedtas lover og andre retningslinjer, som eksempelvis hvem som skal få lov til å være medlem, med mer.

Din mening, dine forslag og din deltagelse på Landsmøte er utrolig viktig, fordi det er du som klubbarbeider og ungdom som vet best hva som er viktig for barn og unge der du bor!

Hvem kan delta på Landsmøtet?

Alle våre elleve fylkesledd kan velge fire delegater hver, som kan stille på Ungdom og Fritids Landsmøte, hvorav minst to delegater skal være ungdom og minst én delegat skal være voksen. 

Vi dekker reise og opphold for alle delegater. Delegater har stemmerett. Fylkesleddene og våre medlemmer kan også sende observatører hvis flere ønsker å delta. Observatører har ikke stemmerett, og må selv dekke reise og opphold.

Viktige dokumenter både før og under Landsmøte:


Hvordan kan jeg påvirke sakene?

Du kan påvirke før selve møtet, ved å sende inn endringsforslag eller nye forslag ved å bruke linkene som ligger ved siden av dokumentet du vil endre. Frist for å sende inn endringsforslag på Lovene er 12. februar, mens fristen er 12. mars på alt annet. Hvis du blir valgt som delegat fra ditt fylke kan du påvirke ved å gå opp på talerstolen og snakke for eller imot, eller du kan fremme et endringsforslag på møtet.

Hva er de viktigste sakene jeg kan påvirke?

Ungdom og Fritids Lover

Dette er vedtektene til hele organisasjonen, som sier hva vi kan og ikke kan gjøre. Klikk deg inn på linken og les mer, og se forslaget til sentralstyret. Hvis du har forslag til endringsforslag kan du sende dette inn før 12. februar.

Les mer, og last ned Ungdom og Fritids Lover her.


Strategisk plan 2021-2023

Denne planen beskriver Ungdom og Fritids viktigste strategi- og satsingsområder i perioden. Her kan du sende inn endringsforslag hvis det er noe du savner, eller om det er noe du er uenig i.

Last ned strategisk plan og gi oss dine endringsforslag. 

Frist for innsending er 12. mars.

Ungdom og Fritid mener

Her kan du lese alle de punktene organisasjonen skal mene noe om i perioden. Savner du noe her kan du sende inn forslag til flere punkter, innen 12. mars.

Last ned vårt politiske meningsdokument, og gi oss dine endringsforslag.


Uttalelser og forslag til nye saker

Bruk din stemme! Du kan sende inn forslag til noe du syns Ungdom og Fritid skal ha ekstra politisk fokus på i perioden, ved å sende inn en uttalelse. Du kan også sende inn forslag til nye saker som skal behandles på Landsmøte.

Her kan du lese mer og sende inn din uttalelse eller sak.
Husk å sende inn dine forslag og send inn før 12. mars.

Organisasjonserklæring

Organisasjonserklæringen beskriver Ungdom og Fritid som en organisasjon, og hva medlemmer og fylkesledd kan forvente av organisasjonen og andre veien.
Her kan du lese mer om organisasjonserklæringen 2021-2023, og legge inn dine endringsforslag. 

Frist for endringsforslag er 12. mars.


Kan jeg stille til valg?

Ja, det kan du, men fristen for å stille til valg gikk ut 11. desember. Du kan likevel stille til valg ved at fylkesleddet ditt fremmer et benkeforslag om at du stiller som kandidat, under selve Landsmøte.

Hva om jeg har flere spørsmål?

Ingen fare! Bare ta kontakt med fylkeskoordinator Morten morten@ungdomogfritid.no, eller organisasjonskonsulent Henriette henriette@ungdomogfritid.no, så skal vi svare deg så godt vi kan!

13.01.21