Strategisk plan 2021-2023

Vil du påvirke våre strategier og satsingsområder i perioden fra 2021-2023?

På sidemenyen kan du se sentralstyrets forslag til strategisk plan 2021-2023. Strategisk plan setter kursen for Ungdom og Fritid i neste periode, og trer i kraft etter at den blir vedtatt på Landsmøte i 2021. Strategisk plan beskriver både organisasjonens strategi, og våre viktigste politiske mål.

På bakgrunn av prosesser gjennomført i sekretariatet og i sentralstyret legges det her frem et helhetlig forslag til strategisk plan for 2021 – 2023. Planen baserer seg på et kunnskapsgrunnlag, som består av ny klubbundersøkelse og et kunnskapsdokument som har sett på overordnede samfunnstrekk fremover og en gjennomgang av alle fagområdene våre.

Planen består av fire strategiske hovedområder med egne politiske mål, samt hovedmål og til sammen 16 delmål som samlet skal bidra til å realisere visjonen.

De strategiske hovedområdene er:

  • Deltakelse
  • Innovasjon
  • Kompetanse
  • Engasjement

Planen legger opp til et styrket fokus på ungdom i perioden, både gjennom deltakelse og engasjement. Planen løfter også behovet for at Ungdom og Fritid bidrar til fornyelse og innovasjon i fritidsklubbfeltet. Det er i tillegg gitt et betraktelig mer lokalt perspektiv. Vi tar også sikte på å være en kunnskapsbasert organisasjon, som bruker egen innsikt til å utvikle feltet, organisasjonen og samfunnet. Til slutt er det enighet om at en bærekraftig organisasjon kan og bør prioriteres i tiden fremover.

Hvis det er noe du savner, noe som du syns kan forbedres – eller noe du er helt uenig i – kan du sende inn et forslag til endring ved å følge lenken til endringsforslag. Frist 12. mars.

Last ned: Forslag til strategisk plan – Landsmøtet i 2021.
Last ned Ungdom og Fritids strategiske plan (i tabellform).

13.01.21