Fylkesårsmøte 2024 – Akershus

Det er med stor glede vi kan invitere alle medlemsklubber i Akershus til dette historiske fylkesårsmøtet hvor vi skal velge det aller første fylkesstyret til Ungdom og Fritid Akershus!

Hva: Superhyggelig årsmøte hvor vi setter i gang UoF Akershus og velger både Fylkesstyre og Valgkomité for de neste to årene!

Hvor: Flame Fritidssenter, Harriet Backers Vei 15, 1415 Oppegård

Når: Tirsdag 19. mars kl.  18.00-20.30

Påmelding i bunnen av siden

Hva skjer på møtet?

Foreløpig tidsplan:

18.00-18.30 Pizza og omvisning på Flame Fritidssenter
18.30-19.00 Workshop – Fylkesleddenes rolle
19.00- 19.15 Pause
19.15 – 20.00 Formelt årsmøte og valg av nytt styre

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre og valgkomité
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker fra medlemsklubbene

Sakspapirer vil bli sendt ut 2 uker før årsmøtet.

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER. Saker må sendes inn 3 uker før årsmøtet.

Påmelding

Hvem er møtet for?
For ansatte, frivillige og ungdom fra alle klubber i fylkene!
Vi inviterer alle medlemsklubber i Akershus til å stille med to delegater på møtet, en ungdom- og en voksendelegat. I tillegg er dere velkommen til å ta med flere, som kan være med som observatør (uten stemmerett).

Dere kan stille med 2 delegater, en ungdom og en voksen, samt så mange observatører dere vil (observatører deltar i møtet, men har ikke stemmerett).

Meld deg på ved å fylle ut dette skjema

 

Vi trenger flinke tillitsvalgte!

Fylkesleddet i Akershus er helt nytt og vi trenger engasjerte tillitsvalgte som kan representere fylket i Ungdom og Fritids demokratiske møter.

Bli tillitsvalgt!

Vi trenger alltid engasjerte tillitsvalgte i fylkesstyret som kan representere fylket i Ungdom og Fritid sine demokratiske møter.

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.

Nomineringsskjema