Gratulerer til vår nye ungdomsminister

Godt nytt år! Det første vi ønsker å gjøre er å gratulere Kjell Ingolf Ropstad som ny ungdomsminister.

Vi har store forventninger til hans arbeid med fritidserklæringen og fritidsfeltet. Det å få delta i fritidsaktivitet bidrar til sosialt fellesskap, mestring og relevant erfaring. Fritidsklubbene er en nasjonal struktur hvor barn og unge kan delta gratis og møte kompetente og trygge ungdomsarbeidere som kan faget sitt. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Vi har startet 2019 med viktige møter med medlemmer fra blant annet SV, Høyre og Frp i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Vi har diskutert SVs dokument 8-forslag om all ungdoms rett til en meningsfull fritid. Gjennom Fritidserklæringen har regjeringen forpliktet seg til at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Fritidserklæringen bygger på Barnekonvensjonens artikkel 31, barn og unges rett til lek, hvile og fritid og til å delta i kunst- og kulturliv. Fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser for ungdom når nettopp de ungdommene som regjeringen ønsker å inkludere i fritidsaktiviteter. Derfor må de styrke denne nasjonale strukturen slik at det ikke er tilfeldig hvilke ungdommer som har et godt fritidstilbud. De må gi alle kommuner reelle muligheter til å få alle barn og unge med.

24.01.2019