Har dere søkt om Ungdom og Fritids Frifond i år?

Ungdom og Fritid deler ut millioner til ungdomsaktivitet over hele landet, og alle fritidsklubber og ungdomshus som er medlemmer hos oss kan søke om støtte. Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus. Så husk å søke midler til klubben din!

  • Har dere lyst til å sette i gang et nytt prosjekt på klubben?
  • Samarbeide med andre klubber om et gigastort prosjekt?
  • Søke om flunkende nytt aktivitetsutstyr til klubben?
  • Søke om støtte til et heftig arrangement på klubben?
  • Ikke nok med det, vi støtter også kurs og workshops for ungdom i regi av klubben!

Dere kan søke om støtte til prosjekt, workshops og ulike arrangement i regi av klubben. Vi støtter også aktivitetsfremmende utstyr og samarbeidsprosjekt mellom flere klubber. Vi anbefaler dere å lese retningslinjene nøye før dere starter planleggingen. Her kan dere lese mer om Ungdom og Fritids Frifond.

Neste møte for behandling av søknader om prosjekt, workshops og samarbeidsøknader er 15. september. Øvrige søknader behandles fortløpende.

TIPS!

Vi jobber aktivt med å veilede søknader og ungdom. Hvis du lurer på noe, eller er fersk i systemet er det bare å ta kontakt. Vi har også kurs i søknadsskriving for ungdom. Du finner mer info om dette under kurs på våre nettsider .