Hva med fritidsklubbene når kommunene slås sammen?

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Ungdom er storforbrukere av lokale – og offentlige tjenester. Men, de er avhengig av geografisk nærhet til de tilbudene de bruker. Et relevant fritidstilbud er derfor et lokalt fritidstilbud.

For å skape en robust tilbudsrekke for barn og unge, anbefaler vi kommunene å sørge for at arenaer som fritidsklubbene forankres i det kommunale planverket.

Les vårt blogginnlegg om fritidsklubber, fritidserklæringen og kommunesammenslåing på nettsidene til Norsk Kulturforum.