Ressurser: Landskonferanse – Kultur på unges premisser

Takk for tre fine og lærerike dager i Haugesund. Her finner dere powerpointene fra foredragene som ble holdt under konferansen.

Hvordan kan åpne møteplasser for ungdom drive et attraktivt og bra kulturtilbud for ungdom, og hvordan legger vi best til rette for en skapende og demokratiserende ungdomskultur? Dette er noe av det vi diskuterte under konferansen. Vi tok også opp igjen begrepet «den kulturelle grunnmuren», som ble lansert i kulturutredningen 2014, og så på hvordan kulturpolitikken under dagens regjering legger til rette for nettopp denne grunnmuren. 

Vi ønsker å takke alle deltakerne for at dere bidro med faglige innspill og verdifull erfaringsutveksling under konferansen. Her finner dere powerpointer fra noen av foredragene.


Ungdom om demokrati 

Case fra workshop
Emil og Danshiya, Demokratigruppa i Skedsmo

Hvorfor er lek så alvorlig?
Psykolog Chatrine Moestue

Idrett, mestring og demokrati
Trygve Beyer Broch, Høyskolen Innlandet

Hvis barn og unge fikk bestemme, innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen
Charlotte Blanche Myrvoll i Kulturtanken

Hva kan Ungdata fortelle oss om norsk klubbungdom?
Patrick Lie Andersen, NOVA Oslo Met

Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD
Akie De Leon