Landskonferanse: Kultur på unges premisser

Velkommen til landskonferanse for ungdomsarbeidere i Haugesund. I år tar vi for oss «Kultur på unges premisser» og skal snakke om ungdomskultur og demokrati.

Tid: Mandag og tirsdag 4.-5. november (nettverkssamling søndag 3. november)
Sted: Scandic Maritim, Haugesund

Hvordan kan åpne møteplasser for ungdom drive et attraktivt og bra kulturtilbud for ungdom, og hvordan legger vi best til rette for en skapende og demokratiserende ungdomskultur? Konferansen ser nærmere på ungdomskulturen både fra et performativt og sosiologisk perspektiv.  

 

Begrepet «den kulturelle grunnmuren» som ble lansert i kulturutredningen 2014 tas opp igjen og vi vil se på hvordan kulturpolitikken under dagens regjering legger til rette for nettopp denne grunnmuren.  

 

Nytt i årets konferanse er at vi legger opp til nettverkssamlinger for medlemmene våre i forkant av konferansen, søndag 3. november. Her vil det bli mulighet for å diskutere ulike problemstillinger med andre fagpersoner som jobber i samme felt. Målet med nettverkene er å skape arenaer for erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser.

 

12.08.2019