Regjeringen åpner for fritidsaktiviteter for barn og ungdom!

Landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter vil ikke lenger bli frarådet.

Tidligere i dag vedtok Regjeringen at nasjonalt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen skal nedjusteres til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra og med onsdag 20. januar. Dette gjelder også for landets fritidsklubber! 

De nye nasjonale tiltakene tilser at barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten, men kamper, cuper, og stevner må fortsatt utsettes.

Fritidsklubbene er viktige arenaer for barn og unge, der mulighetsrommet for å utvikle sosiale ferdigheter og for å dyrke egne kulturuttrykk er stort. Vi er derfor veldig glad for at Regjeringen har som mål om å holde smitten nede, samtidig som de arbeider for å skjerme barn og unge for de største nasjonale inngrepene.

Hva vil det si at fritidsklubber, ungdomsskoler, og videregående skoler trapper ned til gult nivå?

Her finner du: Nivåinndeling for smitteverntiltak i fritidsklubb, som tydelig viser hvilke retningslinjer som bør følges nå som klubbene kan trappe ned til GULT NIVÅ.

Merk at kommunene kan velge å opprettholde rødt nivå ut denne uken dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå, og kommuner med mye smitte må fortsatt gjøre lokale vurderinger om fritidsklubbene og skolene skal settes på rødt nivå.

Vi anbefaler klubbene å fortsette med å ha oversikt over hvor mange som bør være inne på klubben samtidig, samt å overholde gode  smittevernstiltak på klubbene. 

Vi gleder oss til å se en etterlengtet gjenåpning for alle landets fritidsklubber og ungdomshus! Husk at vi fortsatt må ta godt vare på hverandre i tiden fremover?

 

18.01.19