Gult nivå – Gode eksempler på delvis åpning for fritidsklubber

Koronapandemien banker enda på dørene våre, så hvordan kan ungdom besøke fritidsklubbene på en trygg og forsvarlig måte? Vi har snakket med fritidsklubber som har et godt svar på nettopp dette spørsmålet. Her får dere gode eksempler på fritidsklubber som har løst kabalen på en enestående måte.

Vi har stilt fritidsklubbene spørsmål om hvordan de håndterer «gult nivå» i koronasituasjonen, eller med andre ord: Delvis åpning av fritidsklubben. Her kommer deres svar:


Ung Alver, Alver kommune

I Alver er det oppretta ei avdeling for ungdom, fritid, og medverknad, som skal arbeide for og med ungdom. Avdelinga skal arbeide for at unge i Alver skal ha ein kjekk og trygg oppvekst, drive rusførebyggjande tiltak, og arbeide for at det finst eit allsidig fritidstilbod for ungdom i kommunen.

Skrevet av:
Ungdomskoordinator, Robert Lorang Hansen.

 «Hvordan organiserer dere tilbudet deres i disse dager, og hvilke endringer har dere gjort med utgangspunkt i gult nivå?»

– Vi har åpnet klubbene for én og én klasse. Altså, for eksempel 8a en kveld, 8b en kveld, osv. Vi har 5 ungdomsklubber, som totalt har 8 ungdomsskoler i nærheten. Alle klassene på 8. trinn har fått tildelt hver sin klubbkveld. Ettersom hver klasse teller som en kohort, og de har unntak fra 1 meters-regelen internt i klassen, har det vært veldig praktisk å invitere inn hele klasser. Oppmøtet har vært veldig bra, fra 50-80% i hver klasse. Vi følger de retningslinjene som går på hygiene, buker håndsprit, og vasker med overflatesprit på kontaktpunkt og utstyr mellom hvert klassebesøk.

«Hvilke smitteverntiltak har dere?»

– Normalt sett har vi full kiosk, og matlaging på klubbene. Nå selger vi kun innpakkede kiosk-varer.
Ettersom vi har hele klasser/kohorter enn så lenge, så vasker de seg ved ankomst, gjerne noen ganger i løpet av kvelden, og når de går hjem. Vi har ikke tillatt at ungdommene forlater klubben, for så å komme tilbake (for eksempel hvis de ønsker å gå på butikken). Dette har ungdommene stort sett forholdt seg bra til. I tillegg desinfiserer vi utstyr/ kontaktpunkt hver kveld.

Bydel Alna, Oslo kommune

Tveitaklubben ligger i Bydel Alna, Oslo kommune. Klubben er 150 m2, har to store rom, et felles toalett, en liten garderobe, og et kontor. Klubben har lokaler på Tveten gård, en skikkelig gammel bondegård med nydelig stor hage, og ute muligheter.

Skrevet av:
Områdeleder, Inga-Lise Nordlys.

«Hva fungerer godt/ hva tror du vil fungere godt i nåværende situasjon?»

 • Bevisstgjøring av ansatte gjennom risikovurderingen. God tid til å teste ut- og åpne for mindre grupper av gangen.
 • Oppsøkende ute har vært der vi møter fleste barn og ungdom. Det er lite interessant for barn og unge å deles opp i mindre grupper når, de kan være samlet 50-60 stk ute (uten organisering).
 • Gruppetilbud håper vi kommer til å bli bra, det er de vant til.
 • Matservering i porsjoner – det er populært at det ikke koster penger.
 • All bruk av antibac og vask – ingen smitte på vår klubb!


«Hva er mest krevende?»

 • Liten grad av mulighet for medvirkning på de tiltak som settes inn.
 • Å begrense antall inne betyr at ikke alle kommer inn.
 • All vaskingen av utstyr – tar mye tid.
 • Kostnaden for alle koronatiltak.
 • Å få med seg alle endringer og tiltak som settes inn.
 • Ivareta hvert enkelt barn / ungdom.


Bootleg, Hammerfest kommune

Bootleg er en samling ungdomsklubber i Hammerfest, Kvalsund, Akkarfjord, og Kokelv. Klubbene driftes av ungdomstjenesten i Hammerfest kommune. Vi har 5 heltidsansatte, 5 klubbmedarbeidere, 1 praksisplass, 1 helsesøster, og 1 utekontakt.

 Skrevet av:
Ungdomskonsulent, Astrid Gaup Skancke.

«Hvordan tror du dette på sikt vil påvirke tilbudet deres?»

– Vi ser at rekruttering er noe vi selv har bremset ned. Det kan potensielt ha langvarig virkning for oss, ved at vi ikke får bygget opp den gode relasjonen med nye kull med ungdommer – og det betyr jo fort at vi ikke når de som trenger oss. Normalt sett er det på høsten vi henter inn mange nye som blir kjent med oss via festivaler og sånt. Nå må vi veie om vi skal markedsføre oss selv som vanlig og risikere å sprenge den nye kapasiteten, eller om vi skal prioritere den harde kjerne med brukere vi har fra før.

«Hva er dine beste tips til klubbansatte rundt om i landet i disse koronatider?»

 • Mobile brettspill! Spill for eksempel Ludo sammen via Messenger eller bruk Jackbox/Kahoot. Når det foregår på deres egne mobiler er man ikke nødt til å desinfisere alt av utstyr.
 • Matservering kan gjennomføres om du har kapasitet til strengere smittevern (ansatte serverer ut maten og desinfiserer utstyr jevnlig). Kanskje dette kan gjøres til spesielle anledninger?
 • Ha godt med desinfisering tilgjengelig ved innganger.
 • Ha godt samarbeid med smittevernoverlege ved større arrangementer.
 • Senk skuldrene. En pandemi er det ingen av oss som var forberedt på.
 • Ta vare på hverandre.


Kristiansand kommune

Fritidsklubbene i Kristiansand er åpne møteplasser for ungdom og barn. Vi har fokus på brukermedvirkning, og tilbyr gode og relevante kulturaktiviteter i lokalområdet. Lederen for to av klubbene i Kristiansand – Hellemyr og Tinnheia fritidsklubb – forteller her om hvordan de løser en delvis åpning:

Skrevet av:
Fritidsleder, Simen Høgdal Pedersen

«Hvordan organiserer dere tilbudet deres i disse dager, og hvilke endringer har dere gjort med utgangspunkt i gult nivå?»

– Påmelding på nett (publiseres på formiddagen før åpen klubb). To puljer bestående av 20 deltakere, to kvelder i uka. Ingen store fredags- eller helgearrangementer.

«Hvilke smitteverntiltak har dere?»

– Ingen matlaging eller servering. Spritdispensere ved inngang og toaletter på alle klubber. Sprit på strategiske plasser. Egne ansatte i alle rom, og med ansvar for desinfisering av utstyr. Alle deltakere vasker hender ved ankomst.

«Hva fungerer godt/ hva tror du vil fungere godt i nåværende situasjon?»

– Tror det er viktig for oss å treffe ungdommene igjen. Når vi har hatt oppsøkende arbeid ute, har alle vi kjenner vært tydelige på at de savner klubben. Min personlige holdning er at «alt er bedre enn ingenting», så selv om det blir få deltakere, er det viktig for oss å treffe dem. Tror det vil fungere godt nok at vi bare har noen form for åpningstid de første ukene, så håper vi å kunne utvide, for jeg tror et begrenset tilbud som dette også vil ha noe begrenset appell i lengden.

Hjørnet, Nordre Follo

Hjørnet ligger sentralt på Kolbotn og er en kafé og møteplass for ungdom mellom 15 og 25 år. Vi tilbyr billig mat og drikke, men det er ingen spiseplikt. Hjørnet en ypperlig møteplass etter skoletid, og et godt egnet sted til å arrangere «bussmøter» for deg som skal være russ. I underetasjen er det mulig å vise film, og vi har stort biljardbord og nytt shuffleboard i proft format.

Skrevet av:
Leder for Hjørnet ungdomskafé, Linn Hattvang.

«Hvordan organiserer dere tilbudet deres i disse dager, og hvilke endringer har dere gjort med utgangspunkt i gult nivå?»

– Vi er en åpen møteplass med eldre ungdommer, og har derfor valgt å bare ha maks antall inne i bygget. Ingen soner, da vi bare er en kafé. Vi opplever at disse reglene gjør at vi kan ha så tilnærmet vanlig drift som mulig.

«Hvordan tror du dette på sikt vil påvirke tilbudet deres?»

– Det mest krevende er spritingen, og rutiner ved matlaging. Det er foreløpig litt vanskelig å si hvordan dette kommer til å påvirke tilbudet. Vi er mest bekymret over hva det gjør med den åpne møteplassen vår, ettersom ungdommene må registrere seg ved ankomst. Vi følger spent med!

«Hva er dine beste tips til klubbansatte rundt om i landet i disse korona-tider?»

– Tre beste tips:
Se etter alternative løsninger. Sjekk hvordan andre drifter sine tilbud. Og det er bedre med en trygg gjenåpning, enn at alt må stenges ned igjen – selv om det føles ut som at det går sakte ?

23.09.20