Ungdom og Fritids Lover 2021-2023

Ungdom og Fritids Lover 2021 – 2023 ble vedtatt på UoFs digitale Landsmøte, den 18. april 2021.

Landsmøte 2021 har gitt Ungdom og Fritid en ny retning. Endring i lovene bidrar til å skape en organisasjon som er rustet for å møte ytterligere vekst og utvikling i fremtiden.

På side menyen (eller under dette avsnittet) kan du se Ungdom og Fritids vedtatte Lover. Lovene beskriver strukturen i organisasjonen, om møter og tillitsvalgte. Kort oppsummert kan man si at Lovene forteller oss hva vi kan gjøre, og ikke kan gjøre.

Ungdom og Fritids Lover 2021-2023

21.04.2021