Ungdom og Fritids pris 2021

Hvilken fritidsklubb eller ungdomshus er best i Norge? Hvem er best på ungdomsmedvirkning? Og kan du vise oss det feteste prosjektet eller arrangementet gjennomført i fritidsklubb 2020/2021?

Med Ungdom og Fritids pris vil vi gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, for å vise at den gode innsatsen blir satt pris på! Prisvinnerne utnevnes av en egen jury, som går gjennom kandidatene i løpet av høsten. Vi annonserer hvem som får prisene på Ungdom og Fritids landskonferanse i november. Selve prisen består av 5000 kroner i hver kategori, som kan gis til en valgfri fritidsklubb. Frist for å nominere er 11. oktober!

Ungdom og Fritids pris deles ut i tre kategorier:

1. Årets fritidsklubb/ungdomshus
2. Årets ungdomsmedvirkere (styre, crew)
3. Årets prosjekt/arrangement

Årets fritidsklubb

Er fritidsklubben eller ungdomshuset der du bor helt fantastisk? Da vil vi vite det! Hvorfor synes du det er så bra? Hva gjør de der som fungerer? Send inn en beskrivelse av fritidsklubben og hvorfor du mener akkurat denne klubben fortjener prisen som årets fritidsklubb/ungdomshus.

Årets ungdomsmedvirkere (styre, crew)

Er dere best på ungdomsmedvirkning? Hva slags demokratisk modell har dere på fritidsklubben eller ungdomshuset? Har dere ungdomsstyre, unge ledere, unge arrangører eller crew? Skriv til oss og forklar hvorfor deres medvirkningsmetode er best i klassen!

Årets prosjekt/arrangement

Har dere hatt et spesielt vellykket arrangement på fritidsklubben? En konsert eller festival med mange besøkende? Et LAN? E-sport-cup? Filmklubb, kokkekurs eller break-battle? Eller kanskje dere har hatt et demokratiprosjekt, gruppeutveksling eller lignende som ungdommene likte? Nominer dere selv eller andre! 

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere! Ungdom, foreldre, crew, klubbstyre, ansatte, samarbeidspartnere, ungdomsråd eller andre. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte juryansvarlig Adrian Salihu på e-post adrian@ungdomogfritid.no eller ringe 48315284.


29.09.2021