Ungdom som ressurs

Ungdomsarbeideren bruker medvirkning for å jobbe med myndiggjøring av ungdommer. Relasjon er et godt verktøy for å finne ressurser i ungdom.

Hvordan kan du gjøre en analyse av ungdomsmiljøet for å dele inn i grupper som har utbytte av å trekke veksel på hverandre? Grupper som kan bidra til at klubben din blir et sted som dyrker frem ressurser? Her ligger mye av grunnlaget for hvordan dere jobber godt med å bli oppfattet som en attraktiv arena for ungdom.

Den viktigste ressursen du har i klubben er ungdommene. En trent ungdomsarbeider kan se og analysere ungdomsmiljøet, og på den måten tilrettelegge for god ressursutnyttelse. En målsetting når man jobber med ressurs, er å gi ungdom den kunnskapen som er nødvendig for at de skal kunne utvikle seg til å bli signifikante bidragsytere i eget ungdomsmiljø og på klubben. Det er din jobb som ungdomsarbeider å se den enkelte ungdoms potensiale, og å tilrettelegge for at riktig kunnskap blir tilført ungdommen slik at den kan vokse.

Å arbeide med ressursutvikling av ungdom kan vi kalle en myndiggjøringsprosess. Dere kan bruke medvirkningsstigen et verktøy for å analysere hvordan dere jobber i din fritidsklubb. Ikke alle ungdommer på klubben må bli ledere eller svært aktive deltakere, men du trenger å ha et bevisst forhold til hvem som er hva, og hvem du tror det kan være bra å utfordre. Her er ditt viktigste verktøy relasjonsbyggingen du gjør med ungdommene. Uten relasjon, ingen myndiggjøring. Her kan du bruke modellen for tilpasset medvirkning for å kartlegge hvor du skal legge fokuset.

Du kan kartlegge/ identifisere ungdommene du blir kjent med på fire ulike måter:

  • Deltakeren: Ønsker ikke å ta mye plass. Er ikke så delaktig i det som skjer, men de er der og det i seg selv betyr at du gjør noe riktig.
  • Utøveren: Er gjerne med på ting og tør så vidt å prøve noe nytt. Her har du et godt utgangspunkt for å finne ungdom som kan utvikles til å ta større eierskap i klubben. Disse bør du bruke mye tid på å utvikle god relasjon til og kartlegge interesser, drømmer og potensiale.
  • Ung leder: Har allerede et godt eierskap til klubben, gode relasjoner med de andre ungdommene og er flink til å sette i gang ting på eget initiativ. Denne gruppen må du ha en tett dialog med og følge nøye opp. Tiden du legger ned i disse, får du mangedoblet tilbake.
  • Ambassadøren: Blant initiativtakerne/lederne vil du ofte finne ungdom som du til slutt ansetter som instruktør, klubbarbeider eller som blir din viktigste ambassadør.

22.03.2018