Ungdomskonferanse og avslutning for pilotprosjektet «Koordinert kulturarbeid» 24. – 25. mars

De to siste årene har Ungdom og Fritid vært en sentral partner i pilotprosjektet «Koordinert kulturarbeid». Prosjektet er en satsing i regi av Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd og UKM. Der målet er å finne felles løsninger til lokalt kulturarbeid for og med barn og unge.

Gjennom å lytte til unges behov og ønsker vil man tilby et mer relevant, helhetlig og koordinert kommunalt kulturtilbud for ungdom. Gjennom prosjektperioden de siste to årene er det høstet viktige erfaringer ved at ungdom og kommuneansatte i fire pilotkommuner har samarbeidet om å skape tiltak og helhetlige tilbud. De fire prosjektkommunene er Arendal (Agder), Sola (Rogaland), Melhus (Trøndelag), og Kongsberg (Viken).  

I «Koordinert kulturarbeid» har man testet modeller for å styrke samarbeidet mellom fritidsklubb, kulturskole og UKM. Kjernen er det lokale koordinerte kulturarbeidet. Pilotkommunene har i en to-års periode jobbet med å skape lokale prosjekter og få til samarbeid på tvers. Nå skal vi sammen se hva vi lærte i dette prosjektet i en avsluttende konferanse hvor pilotkommunene skal dele erfaringer og lære av hverandre. Konferansen finner sted i Oslo 24-25. mars, her samles ungdommer, kulturarbeidere, ungdomsarbeidere og kultursjefer fra prosjektkommunene. Konferansen er tilrettelagt slik at ungdom skal oppleve å bli tatt på alvor, og få en reell mulighet til å komme med sine meninger og bli hørt. Ungdommene i prosjektet har vært tett involvert i utformingen av denne konferansen. Resultatene fra dette prosjektet vil samles i en sluttrapport. Denne vil lanseres i juni på UKMs landsfestival i Stjørdal 24.- 28- juni og presenteres på Ungdom og Fritids landskonferanse i november. 

 

Les mer om konferansen her

 

22.03.2022