Vil du sitte i vårt styre?

Ungdom og Fritids sentralstyre består av halvparten ungdommer og halvparten voksne. I april holder vi Landsting og nå ønsker vi forslag til både ungdom og voksne som vil være med å jobbe for ungdoms rett til en meningsfull fritid.

Ungdom og Fritids Landsting 2019 vil avholdes 5.-7. april, i Asker. Selve innkallingen kommer i desember.

Hvem kan bli med på Landsting?

Alle kretsene i Ungdom og Fritid kan sende to delegater til Landsting, minst en ungdom. Kretsene avholder egne årsmøter hvor de velger delegater. I tillegg kan man sende observatører om man ønsker. Vi dekker utgiftene til delegatene. Er dere ikke med i en krets? Les mer om å bli en krets.

Hva skjer på Landsting?

Landstinget er Ungdom og Fritids høyeste organ, her bestemmes vår handlingsplan og vår politiske plattform for 2019-2021. Alle delegater som deltar har stemmerett, og kan komme med innspill og forslag til endringer. Det vil også være valg av sentralt tillitsvalgte som skal sitte i neste toårs periode.

13.11.2018