Hvordan organisere ungdomsarbeidet i kommunen når klubben er stengt?

Det er kommunene som har ansvaret for å definere hvordan man skal drive ungdomsarbeidet i kommunene nå som klubbene er stengt, men her er noen tips som dere kan vurdere å bruke sammen med kommuneledelsen og personalgruppene deres. 

Digitalt ungdomsarbeid  

Vi er heldige som lever i en tid med mange muligheter for å drive ungdomsarbeid uten at man må møtes. Mange av dere er gode på sosiale medier og digitale verktøy, men mange opplever å ha for lite tid til denne typen jobbing og noen har for lite kompetanse. Nå har dere mulighet til å fordype dere i dette arbeidet, som også vil gi dere et fortrinn når klubbene åpner igjen. Her finner dere flere tips til hvordan dere kan jobbe digitalt.

Administrasjon og organisering 

Fritidsklubbfeltet har stort fokus på at ressursene bør gå til mest mulig åpningstid for ungdommene. Det er bra at feltet ikke blir for administrasjonstungt, men skal man ha kvalitet i ungdomsarbeidetman også ha tid til planlegging og evaluering. Kanskje dere kan bruke denne tiden til å styrke denne delen av arbeidet? Det er samtidig fortsatt like viktig at man tar med ungdommene i sentral planlegging. Vi anbefaler at man bruker digitale verktøy for å inkludere dem.

Møter

Nå er det et viktig poeng å ikke samle flere folk sammen til møter, men det finnes mange gode videokonferansemuligheter som gjør det lett å avholde gode digitale møter. Mange kommuner bruker Microsoft Office og da har man en glimrende løsning i Teams, som også har mange andre muligheter for digital samhandling. Alternativer kan være SkypeZoom, Whereby, Google hangouts e.l.

Dere kan gjennomføre felles personalmøter, kompetansemøter eller prosjektmøter. Det er viktig å planlegge møtene godt med en gjennomtenkt agenda som helst er sendt ut på forhånd. Det er lett å dele dokumenter på skjermen, så ved for eksempel å lage en powerpoint kan man samles rundt et felles fokus i møtet. Enkelte av løsningene har også mulighet for å ta opp møte slik at personalet som ikke har mulighet til å delta, kan gå inn å se møtet i etterkant. Alternativt kan man skrive gode referater (Onenote er et godt verktøy for å dele referater og annet skriftlig materiell).  

Årshjul og oppgaver

Dersom klubben har et årshjul, er dette et fint sted å starte. Har man det ikke, anbefaler vi å lage et. Årshjulet kan inneholde arrangementer og aktiviteter, men også viktige administrative oppgaver og frister. Det kan også inneholde plan for kompetanseområder dere vil jobbe med i ulike perioder av året, for eksempel konflikthåndtering i mars, rekruttering i april og ungdomshjernen i mai 

Kompetansepåfyll 

De fleste ungdomsarbeidere opplever å ha lite tid til å styrke egen kompetanse individuelt eller som personalgruppe.  Vi anbefaler derfor at dere bruker anledningen til å øke kompetansen deres på ønskede områder. Det kan være lurt å starte med en kompetansekartlegging. Ved å lage en plan for ønsket kompetanse i personalet og kartlegge kompetansen hos hver enkelt, og teamet samlet, får man en god oversikt over hvilke områder man bør ha fokus på. Digitale verktøy som Trello, skybaserte excelskjemaer eller enkle spørreundersøkelsesverktøy kan gjøre det enklere å samle og dele hvilke kompetanseområder man vil ha fokus på og trenger å jobbe med.  

Under finner du ulike områder og måter dere kan øke kompetansen i denne perioden: 

Evaluere egen praksis 

En av de enkleste måtene å øke personalets kompetanse på, og bli en lærende organisasjon, er gjennom å evaluere egen praksis. Samtidig krever dette at man avsetter tid til dette arbeidet og strukturerer det godt. Til vanlig kan det være lurt å gjøre det til et fast punkt etter endt åpningstid og personalmøter/ seminar. Det kan være lurt å ha noen faste områder man evaluerer, gjerne med fokusområder fra kompetanseplanen. I denne unntaksperioden vi er i nå kan man velge et kompetanseområde hver dag, eller hver uke, og jobbe med dette på ulike måter hvor evaluering av egen praksis alltid er med. Si at man velger relasjonsarbeid som tema. Da kan de ansatte lese igjennom utvalgt litteratur på område (for eksempel Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok) i forkant. Så kaller man inn til et videomøte hvor de ansatte kan dele sine refleksjoner. Deretter velger dere ut to til tre konkrete caser fra klubben siste året. Det kan være caser hvor man har opplevd å ha drevet godt eller dårlig relasjonsarbeid. Den ansatte presenterer casen og sine egne refleksjoner. Deretter deler alle ansatte sine refleksjoner om hva som var bra og hva som kunne vært gjort bedre. NB! Husk å fokusere mest på hva dere får til bra og hvordan dere kan styrke det arbeidet.  

Publikasjoner 

Ungdom og Fritids app

Faglitteratur – webshop

17.03.2020