Søknadsordningen er nå stengt

** Oppdatering 4.12.2020**

Det er tydelig at behovet for aktiviteter til sårbare barn og unge er stort, og etter en stor pågang de første 48 timene, må vi dessverre stenge støtteordningen allerede. Vi har fått inn søknader på over 2 millioner, og er vanvittig imponert over hvor raskt feltet har snudd seg rundt, og sendt inn over 60 søknader. Samtidig er det nok mange som ikke har rukket å søke enda, og som gjerne skulle hatt ekstra midler i jula.

Alle som har søkt vil motta en e-post fra oss, med informasjon om søknaden deres har blitt innvilget eller ikke. Vi skal gjøre vårt aller beste for at dere skal få så mye som mulig av midlene dere har søkt på. Vi ønsker å takke alle som på kort tid har sendt inn søknader! Dette vil bidra til at barn og unge over hele landet får et trygt og morsomt sted å være i juleferien, noe som er ekstra viktig nå i annerledesåret 2020.

Nok en gang – tusen takk til alle dere som har søkt ❤️ Håper dere får en kjempefin juleferie fylt med spennende aktiviteter!

**Opprinnelig artikkel under**

Vi mottok den strålende nyheten om at regjeringen vil bevilge to millioner kroner til vår nye støtteordning Koronajul i norske fritidsklubber, som har formål om å gi sårbare barn og unge mulighet til å delta på inkluderende og attraktive fritidsaktiviteter i julen 2020 ?

Koronajul i norske fritidsklubber vil bidra til positive og uforglemmelige øyeblikk for sårbare barn og unge i juleferien, og vi håper at et stort antall fritidsklubber og ungdomshus vil søke midler fra den nye støtteordningen.

NB! Bevilgningen av de to millioner kronene er en del av regjeringens forslag til saldert budsjett og forutsetter behandling i Stortinget 17. desember.

Det er viktig at barn og unge i hele landet får gode og inkluderende tilbud i juleferien, og at vi viser regjeringen at vi er en av de viktigste fritidsaktørene for sårbare barn og unge.

HER FINNER DU SØKNADSSKJEMAET TIL KORONAJUL I NORSKE FRITIDSKLUBBER


Retningslinjer for innsending av søknad:
 

Hvem kan søke?  

 • Fritidsklubber og ungdomshus 

Hva kan man søke om?  

 • Lønnsmidler til å holde klubben åpent i julen eller at ansatte kan drive ungdomsarbeid digitalt (f eks digitale møteplasser, chat, oppsøkende arbeid)  
 • Prosjektmidler til fysisk eller digital aktivitet i juleferien (inkl. utstyr til aktivitet)  
 • Nødvendig utstyr til smittevern  

Hvor mye kan man søke om? 

 • Mellom 20 000 – 50 000  kr

Krav til tilskuddsmottakere  

 • Pengene må brukes mellom 18.12.20 - 15.01.21 
 • Pengene skal nå sårbare barn og unge  
 • Kort skriftlig rapport med enkelt regnskap

Hva støtter vi ikke?  

 • Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks kr 50 ,– per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person). 
 • Rusmidler, alkohol og tobakk.

Krav til rapportering: 

 • Kort og enkel rapport på hva dere brukte pengene til  
 • Det kreves ikke bilag ved rapportering, men alle bilag må kunne fremlegges ved stikkontroll, i inntil 5 år. Lønn må kunne dokumenteres ved timelister eller annen dokumentasjon som viser navn på ansatt, dato og tidspunkt for timene. Det kan enten brukes reell timesats med sosiale utgifter og tillegg pr ansatt, eller en estimert sannsynlig timelønnsats inkludert sosiale utgifter og tillegg.
 • Bilder fra aktivitet (valgfritt, men anbefales sterkt) 


PS. Onsdag 02.desember kl. 12.00- 13.00 arrangerer vi Zoom-møtet: Koronajul – Dialogmøte med medlemsklubber. Her vil vi bistå våre medlemmer med hjelp til å søke midler fra støtteordningen Koronajul i norske fritidsklubber.

Vi er glad for å kunne bidra til at sårbare barn og unge får en varm, inkluderende, og uforglemmelig juleferie ♥️

01.12.20