Varsling i Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid (UoF) skal være en trygg organisasjon der den enkelte blir respektert og dens grenser ivaretas. Dersom du opplever noe som strider mot våre etiske retningslinjer vil vi at du skal melde ifra.

Når du varsler får vi muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd, og ikke minst hindre at det skal skje igjen. Derfor er det veldig viktig at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit.

Hvem kan du varsle til? 

Generalsekretær i Ungdom og Fritid: André Ruud.
E-post: leder@ungdomogfritid.no
Telefon: +47 483 15 287

Sentralstyreleder i Ungdom og Fritid: Trine Ottosen
E-post: styreleder@ungdomogfritid.no
Telefon:+47 404 71 848

Leder for kontrollkomiteen i Ungdom og Fritid: Kenneth Laugaland
E-post: kenneth@ungdomogfritid.no
Telefon:

* Husk at det er mulig å kontakte en person du har tillit til, for eksempel en voksen på din klubb, dersom du føler at du trenger hjelp og støtte til å utforme og sende et varsel.

2.11.23