Hva faller innenfor og utenfor støtteordningen

Målgruppe

Det dere søker om skal i utgangspunktet være åpent for flest mulig. Aktivitetene skal være i regi av klubben.

Aktiviteter som setter begrensning på hvor mange som kan delta vil vi i utgangspunktet ikke prioritere, f.eks. turer og underholdningsparker med inngangsbillett/høy egenandel.

Regler for honorar

  • Vi kan dekke honorarer til eksterne kursholdere/instruktører, men vi kan ikke dekke honorar til ansatte.
  • Vi kan dekke eksterne aktører som lyd- og lysteknikere til konserter og andre arrangementer.
  • Maks 1/3 av den totale støtten kan gå til å dekke honorar til artister, lyd-/lystekniker og andre som kun opptrer eller utfører en oppgave for dere for å skape underholdning (i motsetning til instruktører o.l. hvor ungdommer får opplæring). MERK: Foredragsholdere innen temaer som psykisk helse, rasisme og lignende som ungdommene ønsker seg, kan etter avtale med Ungdom og Fritid være unntak fra denne regelen.
  • Honorarer dekkes kun ved fakturering. Dersom ungdom bidrar som instruktører/kursholder o.l. kan vi godta betaling med f.eks. gavekort eller refusjonsskjema.

Dette kan vi ikke støtte

  • Utgifter som skal dekkes av klubbens kommunale budsjett som daglig drift (inkl. kiosksalg), administrasjon, lønn til ansatte eller vikarer, honorar til elektriker, håndverkere, vakter, kaféansatte, festivalansatte, mannskap o.l.
  • Utgifter til utbedring av bygningsmasse som oppussing av nedslitte lokaler, vedlikehold, teknisk utbedring, innkjøp av hvitevarer, toalett, servanter, oppbevaring o.l.
  • Vi dekker ikke nødvendig inventar i klubben som sofa, stoler og bord. Aktivitetsfremmende møbler/inventar er unntaket fra denne reglen, dersom det tilfører ny aktivitet på klubben.

MERK: Vi kan støtte særskilte oppgraderinger av aktivitetsrom, f. eks midler til innkjøp av materialer eller teknisk utstyr til gamingrom, teknisk utstyr til musikkstudio, dansegulv, tegnebord til hobbykrok eller tilsvarende.

  • Utgifter til regionale prosjekter eller utenlandsturer, underskudd for tidligere gjennomførte prosjekter o.l.
  • Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks kr 50, – per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person).
  • Rusmidler, alkohol og tobakk.

 

Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med oss i Ungdom og Fritid for veiledning og hjelp, og for å få mer informasjon om hva du kan søke om.