Hva gir vi støtte til – søknadskategorier

Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet som er åpen for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til. Søknader som har fokus på inkludering og mangfold vil bli prioritert. 

Jubileumsår: I anledning av at fritidsklubbene har 70års jubileum oppfordrer vi alle til å markere jubileum og søke om støtte til dette. Søknader om jubileum vil bli prioritert. Dere finner mer info og tips her. 

Fondet søknadskategorier

Les mer om de ulike kategoriene i våre retningslinjer.