Søknadskategorier våren 2023

I vårperioden mars-juni kan dere søke på følgende søknader i vår hovedkategori:

NB: Dersom du søker på dette denne våren, kan du ikke søke om søknader fra hovedkategori til høsten, akkurat som før.

Hovedkategori

Blant hovedkategoriene kan hver medlemsklubb kun få innvilget én søknad. Man kan velge mellom følgende:

Aktivitet og utstyr – inntil 30 000,-

Støtte til aktiviteter, mindre arrangementer og aktivitetsfremmende utstyr til klubben.

Workshop – inntil 30 000,-

Støtte til kurs og workshop som gjennomføres på klubben. Her kan vi bidra til å dekke honorar til eksterne workshopholdere, kursholdere og instruktører for å sette i gang nye tilbud eller aktiviteter som dans, musikk, kunst, arrangørvirksomhet, ungdomsdemokrati osv. Vi støtter også kursmat, markedsføring og kursmateriell. For større kompetanseprosjekt kan man søke om støtte til kurs og workshop via prosjekt.

Prosjekt – inntil 40 000,-

Støtte til større planlagte prosjekt på klubben. Dette kan f.eks. være en ungdomsfestival som krever god planlegging. Et prosjekt skal være av, med og for ungdom i alle ledd. Det vil si at ungdommene skal bestemme hva man skal søke penger til, og stå for gjennomføringen av prosjektet. I et prosjekt, er forarbeidet og etterarbeidet like viktig som selve gjennomføringen.

I prosjektsøknader vektlegger vi at det er nytenkning og utvikling fra år til år. Vi vil utfordre dere på dette dersom dere sender inn samme eller tilsvarende søknad flere ganger.