Søk penger til utstyr og aktivitet

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemsklubber. Midlene skal bidra til å skape mer ungdomsaktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus.

I år åpner vi opp slusene 1. mars. Dette betyr at det er på tide å planlegge årets aktiviteter, så kall inn til allmøte eller be styret sette i gang prosessen allerede nå. Vi behandler søknadene fortløpende, så det lønner seg å være tidig ute.

Vi gir støtte til prosjekt, workshops og ulike arrangement i regi av klubben. Vi støtter også aktivitetsfremmende utstyr og samarbeidsprosjekt mellom flere klubber.

Ungdom og Fritid forvalter støtteordningen Ungdom og Fritids Frifond. Dette er en støtteordning for våre medlemsklubber.  I fjor delte vi ut 9 millioner til aktiviteter og kulturprosjekter for ungdom på åpne møteplasser. Søknadene har tikket jevnt og trutt inn fra ungdom over hele landet.

– Våre medlemmer imponerer stadig med gode og innovative prosjekter hvor ungdom er med i alle ledd. Vi tør påstå at det er på de åpne møteplassene at trendene skapes. Det er her vi finner subkulturene og mangfoldet, sier kulturkonsulent i Ungdom og Fritid, Marit Bredesen.

Hva søkes det penger til?

I løpet av det siste året har vi blant annet støttet:

 • skandinavisk mesterskap i breakdance
 • virtual Reality-prosjekt
 • silent Disco
 • ekstremdøgn
 • parkour-workshops
 • villmarksfestival
 • birøkterkurs
 • cosplay
 • LAN-festival
 • nysirkus
 • arrangørkurs
 • festivalskoler
 • diverse større kulturproduksjoner

23.01.2018