Søknadskategorier

Vi har to søknadskategorier:

 

Hovedkategori

Blant hovedkategoriene kan hver medlemsklubb få innvilget én søknad. Man kan velge mellom følgende:

Aktivitet og utstyr – inntil 30.000 kroner

Støtte til aktiviteter, mindre arrangementer og aktivitetsfremmende utstyr til klubben. Eksempler på aktiviteter kan være fritidsklubbenes dag, filmkveld, åpen scene, matkurs, battles, konserter, rusfrie arrangement natt til 01. mai osv. Eksempler på utstyr kan være kjøp av spill, biljardbord, fotoutstyr, filmutstyr, parkett på dansegulv, diskolys, musikkutstyr, dataprogram eller datamaskin til LAN, klatreutstyr for å lage klatrevegg-gruppe og lignende.

Workshop – inntil 30.000 kroner

Støtte til kompetansehevende aktiviteter som fotokurs, dansekurs, redigeringskurs, skrivekurs, sy-kurs, matlagingskurs etc., som gjennomføres på klubben. Her kan vi bidra til å dekke honorar til eksterne workshopholdere, kursholdere og instruktører for å sette i gang nye tilbud eller aktiviteter som dans, musikk, kunst, arrangørvirksomhet, ungdomsdemokrati osv. Vi støtter også kursmat, markedsføring og kursmateriell.

En målsetning bør være at ungdommene skal kunne bruke ny kompetanse til å lære opp andre ungdom for å utvikle nye tilbud på klubben. For større kompetanseprosjekt kan man søke om støtte til kurs og workshop via prosjekt.

Prosjekt – inntil 40.000 kroner

Støtte til større arrangementer på klubben. Dette kan være festivaler, LAN, aktiviteter som krever god planlegging. Et prosjekt skal være av, med og for ungdom i alle ledd. Det vil si at ungdommene skal bestemme hva man skal søke penger til, og stå for gjennomføringen av prosjektet. I et prosjekt, er forarbeidet og etterarbeidet like viktig som selve gjennomføringen.

For at et prosjekt skal bli vellykket, er planleggingen veldig viktig. I en prosjektsøknad vektlegger vi prosjektplanen, og hva ungdom tar initiativ til og deltar i. En god prosjektsøknad skal vise til hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt.

I prosjektsøknader vektlegger vi at det er nytenkning og utvikling fra år til år. Vi vil utfordre dere på dette dersom dere sender inn samme eller tilsvarende søknad flere ganger.

Ekstrakategori

Denne kan våre medlemsklubber søke om i tillegg til vår hovedkategori.

 

  • Samarbeid – inntil 50 000, – 

En medlemsklubb kan kun være delaktig i én samarbeidssøknad.  

Dette er støtte til samarbeidsprosjekter mellom flere medlemsklubber. En medlemsklubb kan kun være involvert i én samarbeidssøknad i søknadsperioden, og det er krav om at minst 3 klubber er involvert i søknaden. Alle medsøkere må godkjenne søknaden. Vi vektlegger en god prosjektplan og ungdoms deltakelse i prosjektet. Dersom det søkes for mer midler enn vi kan dele ut vil vi prioritere de beste søknadene. 

12.01.23