Søknadskategorier

Vi har to søknadskategorier:

 

Hovedkategori

Blant hovedkategoriene kan man få innvilget inntil to søknader. Det kan ikke være innenfor samme kategori. Har du flere søknader i samme kategori, må en av søknadene prioriteres.

Aktivitet – inntil 20.000 kroner

Støtte til mindre arrangementer i klubben som fritidsklubbenes dag, konkurranser, filmkveld, åpen scene, matkurs, Battles, konserter, rusfrie arrangement natt til 1. mai osv.

Utstyr – inntil 20.000 kroner

Støtte til innkjøp av aktivitetsfremmende utstyr. Dette kan være kjøp av spill, biljardbord, fotoutstyr, filmutstyr, parkett på dansegulv, diskolys, musikkutstyr, dataprogram eller datamaskin til LAN, klatreutstyr for å lage klatrevegg-gruppe og lignende. Vi dekker også aktivitetsfremmende møbler og inventar til for eksempel dansegulv, hobbykrok, fotostudio, lydstudio.

Workshop – inntil 20.000 kroner

Støtte til kompetansehevende aktiviteter som fotokurs, dansekurs, redigeringskurs, skrivekurs, sy-kurs, matlagingskurs etc., som gjennomføres på klubben. Her kan vi bidra til å dekke honorar til eksterne workshopholdere, kursholdere og instruktører for å sette i gang nye tilbud eller aktiviteter som dans, musikk, kunst, arrangørvirksomhet, ungdomsdemokrati osv. Vi støtter også kursmat, markedsføring og kursmateriell.

En målsetning bør være at ungdommene skal kunne bruke ny kompetanse til å lære opp andre ungdom for å utvikle nye tilbud på klubben. For større kompetanseprosjekt kan man søke om støtte til kurs og workshop via prosjekt.

Prosjekt – inntil 30.000 kroner

En medlemsklubb kan kun få innvilget én søknad i spesialkategori.

Samarbeid – inntil 30.000 kroner

Støtte til samarbeidsprosjekter mellom flere medlemsklubber. En medlemsklubb kan kun være involvert i én samarbeidssøknad i søknadsperioden, og det er krav om at minst tre klubber er involvert i søknaden. Utover dette gjelder samme retningslinjer som for prosjekt.

Støtte til større arrangementer på klubben. Dette kan være festivaler, LAN, aktiviteter som krever god planlegging. Et prosjekt skal være av, med og for ungdom i alle ledd. Det vil si at ungdommene skal bestemme hva man skal søke penger til, og stå for gjennomføringen av prosjektet. I et prosjekt, er forarbeidet og etterarbeidet like viktig som selve gjennomføringen.

Vi kan dekke honorarer til eksterne lyd- og lysteknikere til skumfester, konserter og andre arrangement. Maks 1/3 av Frifond-støtten kan gå til å dekke honorar. Honorarer dekkes kun ved fakturering.

For at et prosjekt skal bli vellykket, er planleggingen veldig viktig. I en prosjektsøknad vektlegger vi prosjektplanen, og hva ungdom tar initiativ til og deltar i. En god prosjektsøknad skal vise til hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt.

25.02.2019