Søknadskategorier

Vi har to søknadskategorier:

1. Hovedkategori

Aktivitet: Støtte til mindre arrangementer på klubben

Dette kan være fritidsklubbenes dag, konkurranser, filmkveld, åpen scene, matprosjekt, battles, konserter, rusfrie arrangement natt til 1. mai osv.

Utstyr: Støtte til innkjøp av aktivitetsfremmende utstyr

Dette kan være kjøp av spill, fotoutstyr, filmutstyr, parkett på dansegulv, diskolys, musikkutstyr, dataprogram eller datamaskin til LAN, klatreutstyr til en klatreveggruppe og lignende.

Prosjekt: Støtte til ungdomsprosjekt i regi av klubben

Det viktigste med prosjektene vi støtter er at de skal være av, med og for ungdom. Ungdommene skal bestemme hva det skal søkes penger til, og de skal stå for gjennomføringen av prosjektet.

En prosjektsøknad skal vise hvordan ungdommen er involvert fra begynnelse til slutt. Når man jobber med prosjekt er forarbeidet og etterarbeidet like viktig som selve gjennomføringen. For at et prosjekt skal bli vellykket er planleggingen viktig og det er lurt å lage en plan for dette.

2. Spesialkategori

Samarbeid: Støtte til samarbeidsprosjekt med andre klubber

For å få innvilget en slik søknad må minimum tre nærliggende klubber samarbeide om et felles lokalt prosjekt. Utover dette gjelder de samme retningslinjene som for prosjektsøknader.

En medlemsklubb kan bare være involvert i en samarbeidssøknad i løpet av tilsagnsperioden. I samarbeidssøknader vektlegger vi prosjektdelen i søknaden.

Workshop for ungdom: Støtte til kompetansehevende tiltak for ungdom

Dere kan søke om støtte til eksterne kursholdere for å sette i gang nye tilbud eller aktiviteter innen dans, musikk, kunst, arrangørvirksomhet, ungdomsdemokrati og lignende. Dette er det ungdommen som bestemmer. Det må være åpent for alle og at flest mulig får være med på workshopen eller kurset.

Vi dekker også kursmat, markedsføring og kursmateriell. Workshopen må gjennomføres på klubben. Vi ønsker at ungdommen bruker kompetansen til å utvikle nye tilbud på klubben. (Vi gjør oppmerksom på at dere også kan søke om støtte til kurs og workshops via søknadskategorien prosjekt.)