Landsmøte har vedtatt Ungdom og Fritids nye retning!

Etter en helg med gode debatter og spennende avstemninger, har Landsmøte bestemt en ny retning som UoF skal bevege seg i de to neste årene.

Hva organisasjonen skal brenne for, hva vi skal arbeide med, og hva vi skal mene noe om er nå satt, og vi er glad for å kunne dele den nye retningen med dere. Her vil du få en rask oppsummering av helgens viktigste vedtak!

Lovene

Endring i lovene bidrar til å skape en organisasjon som er solid nok til å møte veksten og utviklingen som organisasjonen står overfor.

Her kan du laste ned Ungdom og Fritids Lover 2021-2023

Strategisk plan 2021 -2023.

Vi har vedtatt en ny visjon i organisasjonen, som peker på hvor vi vil med UoF:

«Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt kompetanse, engasjement, og og tilhørighet til nærmiljøet.»

Landsmøtet har også vedtatt en organisatorisk visjon, som forteller at vi skal være en verdifull organisasjon for ungdom, ungdomsarbeidere, samarbeidspartnere, og myndigheter lokalt, regionalt, og nasjonalt.

Den vedtatte strategiske planen legger fokus på områdene deltakelse, innovasjon, kompetanse, og engasjement. Innenfor de ulike områdene vil det blant annet bli lagt vekt på en større ungdomssatsing, der ungdom skal kunne delta i organisasjonens arbeid og utvikling ved å lage gode møteplasser, arrangementer og og aktiviteter som ungdom kan engasjere seg i.

Organisasjonserklæringen er oppdatert og forbedret, og vi har også oppdatert Ungdom og Fritid mener med en blant annet en vesentlig endring på området rus.

UoF mener

Ungdom og Fritid mener er et dokument som forteller hva organisasjonen mener om ulike temaer. Landsmøte er tydelige på at ruspolitikken må sette hjelp over straff.

  • Ny politikk – Ungdom og Fritids holdning til rusreformen.

Blant de store debattene i samfunnet vårt er den foreslåtte rusreformen. Landsmøtet har vært tydelig på at vi ønsker at ruspolitikken går fra straff til hjelp. Ungdom og Fritid er Norges største organisasjonen for ungdomsarbeid. Det er av stor betydning hvor vi lander i denne saken.

Under Landsmøte var det en union enighet mellom fylkesstyrene om at dette er en utfordrende debatt og delta i, men Landsmøtet er tydelige på at ungdom må sikres god og rask helsehjelp, og at det må komme på plass et mer omfattende hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og som ser helheten bak unges rusbruk.

  • Forankring i kulturloven

    Ungdom og Fritid har også spisset budskapet om at ungdom må få en lovfestet rett til fritidsklubber, og Landsmøte vedtok at dette at dette må forankres i kulturloven.

Ungdomskampanje 2021 – 2023:

Hvert år inviterer vi barn og ungdom i organisasjonen til å bestemme et tema eller en sak som Ungdom og Fritid skal brenne ekstra for i den neste toårsperioden, som ungdommen selv mener er spesielt viktig for dem.

UNGDOMMEN HAR TALT!

Landsmøte velger følgende tema som Ungdom og Fritids ungdomskampanje for 2021-2023:

Ungdommens mentale/ psykiske helse. 

Ensomhet og psykisk uhelse oppstår gjerne når man mangler noen man kan kalle sine egne, og når anerkjennelse uteblir. Fritidsklubbene bidrar til å fylle noen tomrom i ungdomsbefolkningen, ved at ungdommen danner nye vennskap, får oppleve relasjonsbygging med trygge kompetente voksne, og der de opplever mestring og økt livskvalitet.

Uttalelser

Under helgens digitale Landsmøte har vi diskutert hva organisasjonen skal brenne ekstra for de to neste årene. Landsmøte har vedtatt tre nye uttalelser, og i Ungdom og Fritid er en uttalelse en spesielt viktig sak som Ungdom og Fritid bør mene noe om i offentligheten.

Sakene som ble løftet frem på Landsmøte, og som Ungdom og Fritid skal arbeide med videre er:

  • Psykisk helse og ensomhet
  • Konsekvenser av stengte klubber
  • Fritidsklubber mot rasisme.


Vi vil gi en stor takk til alle som engasjerer seg i organisasjonen, og som arbeider med og for ungdom! Vi vil også gi en stor takk til alle som har deltatt på den digitale Landsmøtehelgen ?

Med Landsmøtet vel overstått, ser vi frem til å ta fatt på en ny periode, som tydelig skal sette fritidsklubbene på dagsorden, og fortsette å løfte ungdommenes stemme!