Smittevernråd for fritidsklubber og ungdomshus 

Dette er Ungdom og fritid sine råd til hvordan fritidsklubber og ungdomshus kan gjennomføre aktiviteter innenfor de nye nasjonale smittevernreglene- og anbefalingene som gjelder fra 15. desember. 

Aktuelle nasjonale råd og regler for fritidsklubber og ungdomshus  

Fra 15. desember gjelder:  

Alle de nasjonale råd og reglene kan leses på regjeringens hjemmeside 

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.  
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år anbefales det at alle aktiviteter innendørs avlyses eller utsettes. Ved utendørsaktiviteter for denne gruppen anbefales det at man er maks 20 deltakere med 1 meters avstand. Se råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte fritidsaktiviteter.   
 • Det anbefales at barn i ungdomsskolealder følger trafikklysmodellen når de deltar på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. Innendørs kan disse kun være i grupper på maks 20* personer om de ikke er i samme klasse/kohort. Barn og unge som er ferdige med ungdomsskolen bør holde 1 meters avstand ved gjennomføring av fritidsaktiviteter.  
 • Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet normalt innenfor de nye smitteverntiltakene.  
 • Offentlige arrangementer utendørs:  
 • Arrangøren er ansvarlig for at alle deltakere holder 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Munnbind anbefales.  
 • Maks 100 personer uten faste tilviste plasser. 
 • Med faste tilviste plasser kan man være opptil 200 personer x 3.  
 • Offentlige arrangementer innendørs: 
 • Arrangøren er ansvarlig for at alle deltakere holder 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Munnbind påbudt.  
 • Maks 20 personer uten faste tilviste plasser.  
 • Med faste tilviste plasser kan man være opptil 50 personer.  

I noen kommuner vil det være et høyere smittetrykk, og kommunen kan anbefale å ikke gjennomføre enkelte eller flere fysiske aktiviteter i den kommunen.  

Det viktige er at ansatte, frivillige og deltakere på fritidsklubbene opplever det som trygt. Derfor må hver enkelt klubb også gjøre individuelle vurderinger av hva som trygger deres aktiviteter og hva slags tilpasninger som bør gjøres hos dem for at de skal kunne ivareta sitt ansvar for alle som deltar på klubben.  

Kommuneoverlegen skal derfor involveres i beslutninger om det er spørsmål om enkelte aktiviteter på klubbene kan gjennomføres og hvordan dette kan gjøres på den mest forsvarlige måten 

Generelle råd til alle fritidsklubber og ungdomshus  

Med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste fritidsklubber og ungdomshus gjennomføre sine aktiviteter på en trygg måte. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. 

 • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen hvor klubben ligger har egne regler og råd.   
 • Gjør egne vurderinger av hva som er viktig for at klubbens ansatte, frivillige og deltakere skal føle seg trygge. 
 • Informer alle som skal besøke klubben i åpningstiden eller delta på aktiviteter i regi av klubben om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, hvordan man opptrer i området i forkant av oppmøte og andre smittevernregler. 
 • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.   
 • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.     
 • Ha dialog med personer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogruppen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. 
 • Hold oversikt over hvem som deltar på aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 14 dager.   
 • Unngå eller avbryt aktiviteten hvis dere er utsikre på om aktiviteten bidrar til økt smitterisiko.   

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet på FHIs hjemmesider.   

Hovedregler for å unngå smitte   

I tråd med anbefalinger fra folkehelsemyndighetene:   

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta.    
 • Sørg for god hygiene.  
 • Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand. 
 • Risikogrupper og uvaksinerte bør skjerme seg.  

*Ved referanser til antall mennesker tillatt på arrangementer eller i grupper inkluderes både barn/ungdom og voksne i dette. Voksne kommer altså ikke i tillegg. 

06.01.2022