Søk Ungdom og Fritids Frifond

Vi deler ut penger til aktiviteter og tilbud til ungdom gjennom Ungdom og Fritids Frifond.

Gjennom vår støtteordning bidrar vi til lokal ungdomsaktivitet i hele landet. Alle våre medlemmer kan søke om støtte.

  • Har dere lyst til å sette i gang et nytt prosjekt på klubben?  
  • Samarbeide med andre klubber om et stort prosjekt?  
  • Søke om flunkende nytt aktivitetsutstyr til klubben?  
  • Søke om støtte til et arrangement på klubben?  
  • Vi støtter også kurs og workshops for ungdom i regi av klubben  

Det er viktig at dere benytter dere av muligheten til å søke om støtte, og at dere bruker tiden nå til å planlegge høstens aktiviteter. Jo tidligere dere sender inn søknad, jo tidligere kan dere iverksette planene. Høsten kan være hektisk og mange sender inn søknader på tampen. 

Slik søker dere

For å søke må klubben gå inn på «Min side» via våre nettsider og sende søknaden digitalt. Husk å kontrollere deres kontaktinfo før dere søker. Vi anbefaler dere å lese retningslinjene nøye før dere starter planleggingen. Les mer her.

Praktisk info omkring sommerferie og planlegging av arrangement

Det er enda mulighet til å søke om støtte til sommeraktiviteter og få svar før sommerferien. Vi behandler nå søknader mer hyppig. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere jobber med en søknad som dere trenger svar på før sommeren, så vil vi forsøke å prioritere disse. 

Denne sommeren blir nok spesiell for mange ungdom, og nå er det viktigere enn noen gang å kunne tilby gode og inkluderende sommeraktiviteter. Det er med på å gi barn og unge gode opplevelser og noe hyggelig å snakke om etter ferien. Dette er våre klubber svært gode på. Vi ser at det er en tradisjon en rekke steder og vårt felt tilbyr en rekke åpne lavterskeltilbud for ungdom om sommeren. Vi oppfordrer derfor nå alle til å ta en ekstra kikk på vår smittevernveileder for å se hva som er mulig å gjennomføre og hvilke forbehold dere må ta. Her er det blant annet konkrete føringer for arrangement og sommeraktiviteter som dere må sette dere inn i. 

05.06.2020