Søk Ungdom og Fritids Frifond nå

Ungdomsklubbene har i denne perioden vist hvor kreative dere er i arbeidet med å skape aktivitet for ungdommene til tross for at klubbene er stengt. Husk å søke Ungdom og Fritids Frifond for å gjennomføre alle de gode ideene dere har.

Hvordan sikre ungdomsmedvirkningen?

Det viktigste kravet ved Ungdom og Fritids Frifond, er at det er ungdommene på fritidsklubben som bestemmer hva dere skal søke penger til. Dette må komme frem i søknaden. Vi har samlet noen tips til hvordan man kan gjøre det nå når alt er stengt.

Hvordan jobbe med ungdomsmedvirkning digitalt
Ideer for aktivitet og ungdomsmedvirkning i koronaperioden
Hvordan utvikle ideer i korona-perioden

Hva skjer hvis vi søker nå, men må endre planene senere?

Vi skjønner at ting kan endre seg raskt nå, og at det er vanskelig å vite hvordan resten av året blir. Vi vil derfor være fleksible så langt det lar seg gjøre, dersom dere trenger å endre på søknaden deres. Hvis dere har fått innvilget penger til noe dere ikke får gjennomført, kan dere sende oss en omdisponeringssøknad. Disse behandler vi fortløpende.

Husk at Frifond-støtte dere søker på nå, kan brukes helt frem til 15. juli 2021.

Saksbehandling frem mot sommeren

Mens klubbene er stengt pga. Covid-19 forsøker vi å behandle alle søknader fortløpende. Det er utvalgsmøter cirka hver tredje uke så lenge klubbene er stengt, men man kan også spørre oss om hastebehandling ved behov.

Vi har ikke fått brukt opp pengene fra 2019. Kan vi søke på nytt i 2020?

Ifølge retningslinjene som følger Frifond-støtten, kan man ikke ha penger fra to ulike år på konto samtidig. Dette betyr at vi ikke kan behandle søknaden deres for 2020 før vi har mottatt og godkjent eventuelle rapporter fra tidligere år.

Vi skjønner at dette kan være utfordrende for avlyste aktiviteter. Vi kan derfor gjøre unntak hvis dere har kjøpt inn utstyr til kommende aktiviteter (som er utsatt pga koronaviruset) og kan levere kvittering/faktura for dette. Vi kan dessverre ikke godta ordrebekreftelser eller avtaler for fremtidige oppdrag (som ikke er betalt).

Utsatt rapportfrist for midler tildelt i 2019

På grunn av pålagte smitteverntiltak fra regjeringen har våre medlemsklubber måtte avlyse planlagte workshops og arrangementer som de har fått støtte til gjennom Ungdom og Fritids Frifond i fjor. Slik det står i retningslinjene våre for 2019 må klubbene bruke midlene innen 15. juli 2020 og rapportere på bruk av midler senest innen 1. september 2020.

Utsatt frist: Alle som trenger å skyve på rapport på grunn av stengte dører eller avlyste arrangement får utsatt frist til 1. september 2020. Se da bort i fra purring dere får på mail. Dere kan selv endre via ”Min side” under ”omdisponering/utsette frist. Dere kan bruke pengene helt frem til fristen for å kunne gjennomføre arrangementer i august.

Dersom dere har gjennomført aktivitet/prosjekt ber vi dere rapportere som normalt.

Vi rakk ikke å søke/fikk avslag på støtteordningen Ungdom og Fritid lyste ut til utstyr til digitalt ungdomsarbeid før påske. Kan vi søke om dette gjennom Frifond?

Ja, så lenge ungdommene er med å bestemme hva dere søker om. Før påske fikk Ungdom og Fritid kr 450 000,- fra Gjensidigestiftelsen til digitalt ungdomsarbeid. Pengene ble lyst ut til våre medlemmer og vi fikk inn søknader for over kr 800 000,-. Alle pengene er nå delt ut.

Hvis dere vil søke om tilsvarende utstyr gjennom Ungdom og Fritids Frifond, er det krav om at utstyret brukes til ungdomsaktiviteter og bidrar til et økt eller forbedret tilbud for ungdommene. Vi kan f eks ikke dekke en laptop til klubbleder for å drifte fritidsklubben med Frifond-midler, men vi kan dekke utstyr for å drive en Discord-kanal for digital aktivitet.

NB: Merk at det i år bare er mulig å sende inn én Frifond-søknad per klubb, pluss én samarbeidssøknad. Hvis dere søker om digitalt utstyr nå, kan dere altså ikke søke om andre prosjekter til høsten.

28.04.2020