Søk Ungdom og Fritids Frifond innen 1. oktober

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemsklubber. Frist for å søke midler er 1. oktober.

Midlene skal bidra til å skape mer ungdomsaktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus.

Vi gir støtte til prosjekt, workshops og ulike arrangement i regi av klubben. Vi støtter også aktivitetsfremmende utstyr og samarbeidsprosjekt mellom flere klubber.

Ungdom og Fritid forvalter støtteordningen Ungdom og Fritids Frifond. Dette er en støtteordning for våre medlemsklubber.

Hva søkes det penger til?

I løpet av det siste året har vi blant annet støttet:

 • skandinavisk mesterskap i breakdance
 • virtual Reality-prosjekt
 • silent Disco
 • ekstremdøgn
 • parkour-workshops
 • villmarksfestival
 • birøkterkurs
 • cosplay
 • LAN-festival
 • nysirkus
 • arrangørkurs
 • festivalskoler
 • diverse større kulturproduksjoner
 • klubbpodcast

24.05.2019