Søk Ungdom og Fritids Frifond innen 1. oktober

Har din klubb søkt om støtte fra Ungdom og Fritids Frifond i år? Siste frist er 1. oktober.

  •  Har dere lyst til å sette i gang et nytt prosjekt på klubben?
  • Samarbeide med andre klubber om et stort prosjekt?
  • Søke om flunkende nytt aktivitetsutstyr?
  • Søke om støtte til arrangementer?
  • Vi støtter også kurs og workshops for ungdom i regi av klubben!

 Ungdom og Fritid deler ut millioner til ungdomsaktivitet over hele landet, og alle fritidsklubber og ungdomshus som er medlemmer hos oss kan søke om støtte. Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus. Så husk å søke midler til klubben din!

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Dere kan søke om støtte til prosjekt, workshops og ulike arrangement i regi av klubben. Vi støtter også aktivitetsfremmende utstyr og samarbeidsprosjekt mellom flere klubber. Vi anbefaler dere å lese retningslinjene nøye før dere starter planleggingen.

Neste møte for behandling av søknader om prosjekt, workshops og samarbeidsøknader er i slutten av september. Øvrige søknader behandles fortløpende.

TIPS!
Vi jobber aktivt med å veilede søknader og ungdom. Hvis du lurer på noe, eller er fersk i systemet er det bare å ta kontakt. Vi har også kurs i søknadsskriving for ungdom.

27.08.2019