Støtteordninger høsten 2023

Vi er stolte av å forvalte og videreformidle et bredt utvalg av støtteordninger for våre medlemmer – og her kan du se hva som er mulig å søke.

Støtteordninger høsten 2023 – Bla deg gjennom de forskjellige støtteordningene som vi forvalter eller videreformidler. – Ungdom og Fritids Fond, Ungdomsinitiativ, Inkludering av ukrainske flyktninger og Erasmus+ Ungdom (ekstern ordning).

OBS! Datakultur prosjekt (kategori i Ungdom og Fritids Fond) har søknadsfrist 1. oktober og Eramus+ Ungdom har søknadsfrist 4. oktober!

Historisk høy sum til Ungdom og Fritids Fond!

Takket være at våre medlemsklubber har svart på vår undersøkelse om hva feltet trenger har regjeringa hørt oss! I år har vi totalt 24 millioner å dele ut til ungdomsaktiviteter i regi av fritidsklubber rundt over landet. 

I år fikk vi tildelt 11 millioner til Ungdom og Fritids Fond, i tillegg fikk vi 2 millioner til nasjonale og regionale jubileumsmarkeringer. På toppen av dette fikk vi i år en engangssum gjennom revidert nasjonalbudsjett, hele 15 millioner til lokal aktivitet i fritidsklubbene og vår satsning på datakultur. Denne engangssummen ville vi ikke fått dersom ikke våre medlemmer bidro til å besvare medlemsundersøkelse om Fondet i mai. Dermed kan vi i år igjen åpne søknadskategorien Datakultur Prosjekt, som vi lanserte for første gang i fjor.

Viktig ny informasjon om Ungdom og Fritids Fond

 • Endring i søknadsperiode: Fra og med høsten 2023 vil søknadsperioden følge skoleåret. Søknadsperioden er nå åpen frem til 15. april 2024. Dette er en løpende søknadsperiode, og vi deler ut midler til det er tomt. Så det lønner seg å søke tidlig! 
 • Samarbeidsmidler: Nå kan flere klubber søke på samarbeidmidler, opptil 10 klubber kan søke om samarbeidsprosjekt. Minst 3 klubber kan søke om 10 000,- per fritidsklubb (maks 100 000,-). Søknader om jubileum vil bli prioritert.
 • Datakultur prosjekt: Vi åpner den ekstraordinære kategorien «datakultur prosjekt» i år igjen, dette gir klubbene mulighet til å søke om prosjekt opptil 100.000! Vi gir støtte til større satsinger og prosjekter som vil styrke fritidsklubbens arbeid med dataspill og datakultur. Søknadsfrist 1. oktober

Søk Ungdom og Fritids Fond via søknadsportal på MinSide nå!

Info om hovedkategorier og ekstrakategorier Ungdom og Fritids Fond

Hovedkategorier Her kan dere velge å søke om «prosjekt», «aktivitet og utstyr» eller «workshop». Merk! Hver medlemsklubb kan kun søke på en av disse.

Ekstrakategoriene – Våre medlemsklubber kan søke om i tillegg til vår hovedkategori og disse kan variere fra år til år. I år kan dere i ekstrakategoriene søke om støtte til både samarbeid og datakultur prosjekt.  

Fondet søknadskategorier

Mer informasjon om Ungdom og Fritids Fond her

Søk datakultur prosjekt fra Ungdom og Fritids Fond innen 1. oktober

Det er en glede å kunne oppfordre alle våre medlemmer til å søke på kategorien «Datakultur prosjekt» i Ungdom og Fritids Fond! Etter å ha sett hvor mange gode søknader vi fikk i fjor, er det ekstra gledelig at vi i år skal dele ut dobbelt så mye. Vi håper at dere benytter denne muligheten! Nå kan en klubb søke opptil 100 000, som kan bidra til både utstyr, kompetanseheving og workshop. 

Så, nå som du har bestemt deg for at deres klubb skal søke, hvordan skal du gå frem? Her er noen tips: 

 • Medvirkning! Engasjer ungdommene eller juniorene, spør dem hva de har lyst til. Sørg for at de er med på planleggingen av prosjektet og gjerne i søknadsskrivingen. 
 • Les retningslinjene. Det er egne retningslinjer for kategorien «Datakultur prosjekt», så sørg for at prosjektet deres er innenfor disse. Der kan du også finne link til webinar om temaet.
 • Inkludering: Benytt muligheten til å skape aktivitet som inkluderer. Her vil vi oppfordre til både kjønnsmangfold og inkludering av ungdommer med funksjonsnedsettelser.
 • Kompetanse, tips og triks? Det finnes mange gode ressurser for hvordan du kan skape en god møteplass for datakultur og hvordan man inkluderer ungdommer med funksjonsnedsettelser. Sjekk gjerne ut Møteplass datakultur, Unge funksjonshemmede, eller ta kontakt med vår gamingkonsulent.
 • Sørg for å sende inn søknaden via søknadsportal på MinSide innen 1.oktober! 

Fond-søknader om jubileum prioriteres!

I anledning av at fritidsklubbene har 70–års jubileum oppfordrer vi alle til å markere jubileum og søke om støtte til dette. Søknader om jubileum vil bli prioritert. Her er noen tips på veien:

 • Bruk muligheten til å sette fokus på det klubbene gjør og vise frem det som skjer.  
 • Bruk jubileum som et tema gjennom året! 
 • Vis frem klubbens historie på sosiale medier og hva klubben betyr for ungdom 
 • Oppfordre ungdommene til å vise frem og reflektere over hva som er særegent ved klubben i deres nærmiljø, sett opp temakvelder og tenk jubileum som en rød tråd gjennom året 
 • Dere kan ha kampanje/temauker for hvert 10-år (80-talls disco, 80- talls mat i kafeen osv.) 
 • Vi oppfordrer alle med egne jubileum til å markere dette 

Grafisk materiell til jubileum her. 

Penger for ungdom gjennom ordningen Ungdomsinitiativ

Virker Fondet en smule for utfordrende å søke på for dine ungdommer? Ved å søke på den midlertidige støtteordningen Ungdomsinitiativ, får du bistand og veiledning i søknadsprosessen, for å nettopp gjøre det enklere for ungdom å få realisert sine gode idéer! Man kan også kombinere disse ordningene ved å søke aktivitet via Ungdomsinitiativ og utstyr via Fondet.

 

Har dere ungdom som har en god idé om et nytt prosjekt eller aktivitet? Ungdomsinitiativ deler ut straksmidler til nyskapende prosjekter og aktiviteter som er initiert og gjennomført av ungdom.

 

Les mer om støtteordningen her: Ungdom og Fritid – Ungdomsinitiativ

Midler til inkludering av ukrainske flyktninger

Fritidsklubbfeltet fikk en tiltdeling på 2,5 millioner til inkludering av barn og unge flyktninger fra Ukraina i sitt kulturtilbud. Med denne ordningen har våre medlemsklubber muligheten til å tilrettelegge eksisterende tilbud, opprette nye og til lønnsmidler. Nesten alle midlene er delt ut til fritidsklubbene, men det er fortsatt mulig å søke restmidler til inkludering av ukrainske flyktninger. Vi deler ut til det er tomt, søk nå!

 

 

Internasjonale muligheter med Erasmus+ Ungdom

Ungdom og Fritid samarbeider tett med Erasmus+ Ungdom, som deler ut penger til fritidsklubber til mange ulike typer aktiviteter og prosjekter, med en søknadsramme opptil 600 000 kr.

 • Trenger du midler til å gjennomføre prosjekter av, med og for ungdom på klubben?
 • Kunne du tenke deg å ta med en gruppe ungdom på reise med alle utgifter dekket?
 • Skulle du kanskje gjerne ha reist selv eller med dine kollegaer og fått kurs i noe du ønsker å lære mer om som ungdomsarbeider?

Alt dette, og mye mer, er mulig via Erasmus+ ungdoms støtteordninger og kurs. Vi hjelper gjerne til med å søke om penger, både gjennom åpne webinarer og individuell oppfølging.

Om du vil vite mer eller få hjelp til å søke, ikke nøl med å kontakte vår internasjonalt ansvarlig Signe på 489 24 901 for en uformell prat.

OBS! Søknadsfrister for høsten 2023 er 4. oktober

Mer info om ordningen finner du her.

06.09.2023